Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lypsikkien kesälaiduntamisessa paljon parannettavaa

Itä-Suomi

(30.10.2017 klo 15.05 tehty lisäys: Valvontakäynti tehtiin 38 tilalle.)

Parsinavetoissa elävien lypsikkien oikeutta 60 päivän laiduntamiseen tai jaloitteluun tarkkailtiin kesän aikana. Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti kesän alussa asiaan liittyvästä valvontakampanjastaan Itä-Suomen alueella. Lypsikkien kesälaiduntamisessa on paljon parannettavaa.
 

Kesän alussa aluehallintovirasto tiedotti kytkettyinä pidettävien lypsylehmien ja yli 8 kuukautta vanhojen hiehojen oikeudesta ulkoilla 60 päivänä 1.5.-30.9. välisenä aikana. Tieto oli levinnyt hyvin myös kansalaisten keskuuteen, sillä heinäkuun alussa alkoi Itä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäreille saapua ilmoituksia asiaan liittyen. Ilmoituksia tuli kaikkien kolmen Itä-Suomen maakunnan alueelta.

Valvontakäynti tehtiin 38 tilalle. 34 %:ssa tarkastetuista tiloista karjan kesälaiduntaminen oli hoidettu hyvin. Huomattavassa osassa tarkastettuja tiloja eläimet eivät päässeet ulkoilemaan lainkaan.
 


 

Tarkastuksissa havaittiin mm., että vain osalla karjasta oli mahdollisuus ulkoiluun tai ulkoilumahdollisuus ei täyttänyt lain mukaista 60 päivää 1.5.-30.9. välisenä aikana.

Yleisimmiksi syiksi laiduntamisen laiminlyönteihin tilanpitäjät mainitsivat terveydentilaansa liittyvät syyt, henkilöresurssien puute yksin työskenneltäessä sekä eläinten tottumattomuus ulkoiluun.

Tiloille, joissa tarkastuskäynneillä havaittiin puutteita, annettiin tarkentavia määräyksiä kuten 60 vuorokauden jaloittelu/laidunnusvelvoite koskee kaikkia kytkettyinä pidettäviä yli 8 kk ikäisiä hiehoja sekä lypsylehmiä ja että velvoitteen tulee täyttyä jokaisen tähän ryhmään kuuluvan eläimen osalta. Tiloja neuvottiin merkkaamaan vaikkapa navettakalenteriin eri eläinryhmien ulkoilu. Tarkastuskäynneillä annettiin myös eläinsuojelullisia määräyksiä kuten esimerkiksi kehotuksia sorkkienhoitoon.

Laiminlyönnistä voi seurata rangaistus eläinsuojelulain rikkomisesta. Muutamalla tilalla jouduttiin aloittamaan jopa uhkasakkotoimenpiteiden valmistelu. 

Tilannetta tiloilla, joilla havaittiin puutteita ja epäkohtia laiduntamisen järjestämisessä, seurataan jatkossa.

Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen laiduntamisvaatimuksesta lainsäädännön mukaisilla perusteilla. Muutama vapautushakemus saapuikin kesän aikana virastoon.

Vaikka valvontakampanjamme tuottikin, valitettavasti, kielteisiäkin tuloksia, suuntaus on kuitenkin parempaan päin, toteaa läänineläinlääkäri Riikka Aho. Terve ja hyvinvoiva eläin on kuitenkin kaikkien yhteinen tavoite.

AVIn tiedote Lypsikit ulos – AVI valvoo, 12.5.2017


Lisätietoja:

läänineläinlääkäri Riikka Aho, p. 029 501 6814
läänineläinlääkäri Aino Sivonen, p. 029 501 6815
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty