Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Luontaistuotteita ja ravintolisiä markkinoidaan puutteellisin hintatiedoin

Aluehallintovirastot tekivät huhti-toukokuun aikana selvitystyön, jossa tarkastettiin 246 luontaistuotteita ja ravintolisiä myyvän yrityksen verkko- ja Facebook-sivut (jatkossa verkkosivut) sekä alan printtimainontaa. Selvitystyön aikana tarkastettiin neljään ketjuun kuuluvien yritysten tai myymälöiden ja 86 itsenäisen toimijan verkkosivut. Verkkosivuilta tehtiin havaintoja hinnan ilmoittamisesta sekä mahdollisesta harhaanjohtavasta markkinoinnista terveysväittämien osalta.

Selvitystyöstä toimitettiin raportti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, koska hintatietojen ilmoittamisen valvonta kuuluu sekä aluehallintovirastojen että kuluttaja-asiamiehen tehtäviin. Kuluttajalla on oikeus saada tietää tuotteen kokonaishinta etukäteen, jotta hän voi tietää, mihin sitoutuu. Selkeä hintatietojen kertominen on myös myyjän etu, koska moni ostopäätös jää tekemättä epäselvien hintatietojen vuoksi. On tärkeää, että kuluttaja voi vertailla tuotteiden hintoja. Vertailu synnyttää markkinoille tervettä kilpailua, ja tämän vuoksi esimerkiksi kilo- ja litrahintojenkin kertominen on lakisääteistä. Ruokavirastolle toimitettiin selvitystyön aikana kerättyjä esimerkkejä mahdollisesta harhaanjohtavasta markkinoinnista terveysväittämien osalta.

Kokonaishinta ei ollut selvästi esillä

Yksilöityä kulutushyödykettä tarjoavan yrityksen on kuluttajansuojalain mukaan kerrottava tuotteelle kokonaishinta. Kokonaishintaan kuuluu muun muassa verot, posti- ja toimituskulut. Yksi ketju ja noin 23,5 prosenttia niistä itsenäisistä toimijoista, joilla oli verkkokauppa, jätti ilmoittamatta kokonaishinnan tuotteille tai kokonaishintaa ei voitu selvittää ilman, että olisi ensin kirjautunut yrityksen verkkosivulle tai antanut yhteystiedot yritykselle.

Yksikköhinnan esittämisessä puutteita

Kerättyjen tietojen perusteella luontaistuotteita ja ravintolisiä markkinoitiin puutteellisin tiedoin. Kahdella ketjulla ja 86 prosentilla itsenäisistä toimijoista, joiden verkkosivuilla esitettiin hintatietoja, havaittiin puutteita yksikköhintojen esittämisessä. Hintamerkintäasetuksen mukaan yksikköhinta, eli hinta kilogrammaa tai litraa kohden, tulee esittää painon tai tilavuuden mukaan myytäville valmispakatuille tuotteille, joiden koko on vähintään 50 g tai 50 ml.

Niilläkin yrityksillä, joilla yksikköhinta oli pääosin kerrottu hintamerkintäasetuksen mukaisesti, oli puutteita tabletteina ja pillereinä myytävien tuotteiden yksikköhinnoissa. Myös tabletteina ja pillereinä myytävistä tuotteista tulee kertoa yksikköhinta eli hinta kilogrammaa kohden.

Tuotteita markkinoitiin katteettomin terveysväittein

Ruokavirasto tarkasti aluehallintoviraston lähettämät esimerkit ravintolisien mahdollisista terveysväittämistä. Esimerkkejä kerättiin ainoastaan osasta verkkosivuilla myytävistä tuotteista. Materiaalista löytyi kuitenkin elintarvikelainsäädännön vastaista markkinointia, kuten lääkkeellisiä väitteitä, kuluttajien pelottelua sekä hyväksymättömiä terveysväitteitä.

Selvitystyössä kerätyt esimerkit edustavat pientä osaa verkkosivuilla myytävistä tuotteista, mutta kerätystä materiaalista tuli esille, että ravintolisiä myyvien yritysten markkinoinnissa oli puutteita terveysväittämien osalta. Sitä, kuinka laajaa harhaanjohtava markkinointi on alan verkkosivuilla, ei suppean materiaalin vuoksi voida arvioida.

 

Lisätietoja:
tarkastaja Nina Jokinen, puh. 0295 016 413


Päivitetty