Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Liikuntamahdollisuuksia jokaiselle - 8 miljoonaa euroa liikuntapaikkahankkeisiin

Avustusta saivat aluehallintovirastoilta lukuisat hankkeet, joilla tuetaan suomalaisten mahdollisuuksia liikkumiseen.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista vuodelle 2020. Avustusta myönnettiin kaiken kaikkiaan noin kahdeksan miljoonaa euroa 122 hankkeelle ympäri Suomen. Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla rakennetaan uusia liikuntapaikkoja sekä korjataan jo olemassa olevia paikkoja.

Tänä vuonna myönnettyjen avustusten painopisteinä olivat etenkin lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkojen sekä kunto- ja terveysliikunnan edellytysten parantaminen. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kehittämällä lisätään liikunnan mahdollisuuksia lasten arkeen. Liikuntapaikkarakentamisen avustukset hyödyttävät kuitenkin kaikenikäisiä suomalaisia. Avustuksilla tuetaan paljon ilmaisia ja jokaisen käytettävissä olevia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Lisäksi avustukset mahdollistavat uusien lajien kokeilemisen omalla lähialueella.

Myönnetyt avustukset alueittain

Liikuntapaikkarakentamisen avustusta myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 8 045 000 euroa. Linkkien takaa näet tarkemmat tiedot avustusta saaneista hankkeista kunkin aluehallintoviraston alueella:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 3 328 000 euroa 52 hankkeelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 850 000 euroa 14 hankkeelle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 480 000 euroa 11 hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 750 000 euroa 10 hankkeelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 937 000 euroa 28 hankkeelle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 700 000 euroa viidelle hankkeelle.

Aluehallintoviraston avustukset liikuntaan

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmille soveltuvien liikuntapaikkojen rakentamista ja korjaamista. Aluehallintovirasto myöntää avustuksia liikuntapaikkahankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %).

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta haetaan aluehallintovirastolta rakentamisen aloitusvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Sixten Wackström, p. 0295 016 565 
Itä-Suomen AVI: johtaja Matti Ruuska, p. 0295 016 521
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty