Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeisiin 1 009 000 €

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt 1 009 000 € liikunnallista elämäntapaa edistäville paikallisille kehittämishankkeille. Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Etelä-Suomen AVIn toimialueella avustusta haki 41 hanketta, joiden kustannusarvioiden yhteissumma oli reilut 2,6 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 35 hankkeelle.

Hankkeilla tuetaan yksittäisiä ryhmiä, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja ikäihmisten liikuntaryhmiä. Hankkeet voivat myös yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luonto- tai perheliikunta.

Tarkoituksena on tukea toimintamalleja, joita pystytään vakiinnuttamaan osaksi normaalia kuntien palvelujärjestelmää myös ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Tärkeää on pitkäjänteinen sitoutuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä rahoittamiseen. Tukea saaneilla hankkeilla tulee olla merkittävä omarahoitusosuus, joka kattaa keskeiset kustannukset viimeistään kolmen vuoden kuluttua kehittämistoiminnan aloittamisesta.

AVIt saavat määrärahan liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyviin avustuksiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.

Luettelo avustusta saaneista hankkeista

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty