Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Lapissa lukutaitojen edistämisessä vahvistettava kirjastojen roolia

Lappi

Lasten lukutaitojen kehittämisessä on lisättävä moniammatillista yhteistyötä Lapissa. Lapin aluehallintoviraston mielestä pienistä resursseista on saatavissa enemmän hyötyjä yhteistyöllä kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa. Lasten lukutaitopalvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti Lapin kunnissa.

Tänään julkaistavassa peruspalvelujen arvioinnissa selvitettiin kirjastopalvelujen roolia lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä.

Lapin kirjastot ovat henkilöstömäärältään pieniä, mikä rajoittaa erikoistuneiden palvelujen tuotantoa. Kirjastoissa ei ole täysin hyödynnetty sitä potentiaalia, mikä laajemmin verkostoituen saataisiin aikaiseksi. Kolmannen sektorin ja eri hallintokuntien saumaton yhteistyö edistäisi lukutaitotavoitteiden toteuttamista.

Kirjasto- ja opetustoimi tekivät yhteistyötä koulujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä useimmissa kunnissa. Yhteistyö perustui kirjalliseen sopimukseen kuuden kirjaston osalta. Opetustoimi osallistui yhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin kolmessa kirjastossa, ja muut kirjastot tuottivat palveluja kouluille omalla kustannuksellaan. Kolmella kirjastolla oli aktiivinen rooli opetussuunnitelman toteuttamisessa. Kirjastoauto kävi kouluilla 14:n kirjaston toiminta-alueella. Varhaiskasvatuksen kanssa yleisimmiksi toimintamuodoiksi mainittiin satutunnit, muut tapahtumat ja kokoelmapalvelut.

Kirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä

Kirjastojen rooli opetussuunnitelmissa ja kulttuurikasvatusohjelmissa vaihtelee kunnittain Lapissa hyvin paljon skaalalla aktiivinen toimija – ei mainintaa. Lastenkirjastopalveluja koskevat tunnusluvut olivat esillä vain yhden Lapin kunnan hyvinvointikertomuksessa. Kunnissa tulisi ottaa kirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä.

Lasten aineistojen määrä oli Lapin kirjastoissa hyvä. Kaikista kirjastoista lainatuista kirjoista lastenkirjojen osuus vaihteli kirjastoittain noin neljänneksestä reiluun puoleen. Lastenkirjojen lainaus ei Lapissa ollut lähtenyt yhtä jyrkkään nousuun kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan lastenkirjojen lainauksen laskeva trendi oli saatu Lapissa pysäytettyä.

Lapin kirjastoissa yleisimmin järjestettyjä lasten lukutaitoa edistäviä tapahtumia olivat kirjastonkäytön opetus, tiedonhankintataitojen opetus, satutunnit ja kirjavinkkaus. Näitä järjestettiin säännöllisesti yli puolessa kirjastoja, mutta mitään ei järjestetty säännöllisesti kaikissa kirjastoissa.

Kirjastonjohtajien arvion mukaan kirjastojen tilat eivät tue lasten tapahtumien järjestämistä kovinkaan hyvin. Lapin kirjastojen tilat arvioitiin heikommiksi kuin muualla maassa.

Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportti 2017 löytyy osoitteesta:http://www.patio.fi/web/pepa-2017-valtakunnallinen/kirjastopalvelut

www.patio.fi.

Lisätiedot:

Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, satu.ihanamaki(at)avi.fi,

 puh. 0295 017 395, Lapin AVI


Päivitetty