Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lapin kirjastoissa panostetaan lukutaidon kehittämiseen uusin keinoin, valtionavustusta jaettiin 141 500 euroa

Lappi

Lapissa yleisten kirjastojen valtionavustusta sai viisi kirjastoa, jotka kaikki kehittävät erilaisia menetelmiä lukutaidon edistämiseen. Lapin aluehallintovirasto jakoi valtionavustuksia 141 500 euroa.

Tornion kirjasto paneutuu erityisryhmiin kuuluvien lasten kielellisen kehityksen ja lukutaidon edistämiseen. Kirjaston kohderyhmänä ovat perheet ja lukemisen huomioiminen lapsen arjessa. Kirjaston tiloissa huomiota kiinnitetään erityisesti lasten- ja nuortenosaston palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Inarin kirjasto panostaa lapsiin luomalla lukijuuskasvatussuunnitelman, jolla etsitään kokonaisajattelua kirjaston aktiivisesta roolista lukijoiden kasvattamisessa ja heidän lukutaitojensa kehittämisessä elämän eri vaiheissa. Hankkeen tavoite on, että lasten kasvuympäristöissä ymmärretään lukeminen merkityksellisenä ja tärkeänä toimintana sekä kanssakäymisen muotona ja osataan tukea sen kehittymistä.

Sompion kirjaston kohderyhmänä ovat pojat, nuoret miehet ja isät. Kirjasto aikoo tuulettaa käsityksiä lukemisesta ja saada pojat ja nuoret miehet lukemaan. Isien ja läheisten aikuisten miesten ymmärrys lukemisen merkityksestä ja tuki on erittäin tärkeä. Kirjaston tavoitteena on luoda yhteisiä toimintatapoja neuvolan, toisen asteen koulutuksen ja varuskunnan kanssa.

Kemin kirjasto luo pakohuonepelin, jonka ratkaiseminen vaatii monipuolisia lukutaitoja. Konsepti levitetään kaikille Lapin yleisille kirjastoille.

Kolarin kirjasto kokeilee yleistajuisen tiedeviestinnän eri keinoja kirjastossa ja kirjaston ulkopuolella sekä arvioi, mitkä toimintatavat ja tapahtumat soveltuvat parhaiten Kolarin kirjaston toimintaympäristöön. Lähtökohtana on kansallinen tiedeviestinnän toimenpideohjelma Tiede kuuluu kaikille!, jossa hahmotellaan yleistajuisen tiedeviestinnän keinoja ja tavoitteita.

Lapin aluehallintovirasto jakoi valtionavustuksia 141 500 euroa:

Inarin kunta                                  44 200               

Kemin kaupunki                          22 900

Kolarin kunta                               25 600

Sodankylän kunta                      33 000

Tornion kaupunki                       15 800

 

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395, etunimi.sukunimi@avi.fi,  Lapin aluehallintovirasto


Päivitetty

lomakkeet