Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Laadukas ja turvallinen akuuttihoito turvattava myös kuormitustilanteissa - Itä-Suomen AVIn valvontapäätös

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 6.8.2018 Kuopion yliopistollista sairaalaa (KYS) huolehtimaan siitä, että se laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä pystyy myös kuormitustilanteissa huolehtimaan laadukkaasta, turvallisesta ja asianmukaisesta potilaiden akuuttihoidosta.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon tuli touko-heinäkuussa 2017 yhteensä 18 Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaanhoitajan tekemää ilmoitusta mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksessä. Ilmoitukset koskivat erityisesti päivystyksen intensiivivalvontayksikköä, jossa henkilöstövajeen vuoksi työskenteli ajoittain yksi sairaanhoitaja tavanomaisen kahden hoitajan sijaan. Ilmoituksen tehneet hoitajat olivat huolissaan yhden hoitajan mahdollisuudesta varmistaa potilaan jatkuva valvonta.

Sekä alkuperäisissä ilmoituksissa että vuodenvaihteessa tulleissa neljässä uudessa ilmoituksessa tuotiin esille huoli hoitohenkilöstön määrän riittävyydestä, erityisesti kuormitustilanteissa. Näitä kuormitustilanteita voivat olla esim. traumahälytykset, useamman heikkokuntoisen potilaan samanaikainen hoito tai muuten ruuhkautuva tilanne. KYS on arvioinut henkilöstömäärän riittävyyttä sekä sisäisten että konsulttiselvitysten avulla. Päivystysyksikön erityisenä piirteenä on potilasmäärässä esiintyvä runsas vaihtelu, mikä tuo haasteen riittävän henkilöstömäärän arvioinnille.

Selvityksissä ei havaittu, että potilaille olisi aiheutunut seuraamuksia kyseisistä tilanteista johtuen. Aluehallintoviraston 30.8.2017 tekemällä tarkastuskäynnillä havaittiin kuitenkin, että intensiivivalvonnassa oli ongelmia lääkehuoneen ja valvontatilan välisessä kuulo- ja näköyhteydessä. KYS selvitti lisäävänsä lääkehuoneeseen hoitajakutsujärjestelmän näyttöpäätteen ja keskeisenä toimenpiteenä turvaavansa työvuorojärjestelyillä sen, että intensiivivalvonnassa työskentelee jatkossa jokaisessa työvuorossa kaksi hoitajaa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 6.8.2018 Kuopion yliopistollista sairaalaa huolehtimaan siitä, että se laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä pystyy myös kuormitustilanteissa huolehtimaan laadukkaasta, turvallisesta ja asianmukaisesta potilaiden akuuttihoidosta. Yliopistosairaalan tulee alueen keskeisenä sairaalana huolehtia siitä, että sillä on riittävät voimavarat myös terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Yliopistosairaalan tulee kyetä tukemaan muita alueen päivystysyksiköitä.

Aluehallintovirasto jatkaa Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuustilanteen seurantaa ja tekee tarvittaessa uuden tarkastuskäynnin tilanteen arvioimiseksi. 

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 029 501 6800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty