Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Kuntien sisäilmaongelmien hallinnassa myönteistä kehitystä

Työsuojelun vastuualue

Sisäilmatyöryhmien ja työnantajan muiden toimenpiteiden tehostuminen näkyy kuntien sisäilmaongelmien hallinnan myönteisenä kehityksenä. - Kehitettävää asiassa kuitenkin edelleen on, sillä sisäilmaongelmien hallinta vaatii pitkäaikaista ja systemaattista työtä. Haasteellisena koetaan esimerkiksi yhteistyö työterveyshuollon ja kiinteistön omistajien kanssa, arvioidaan juuri valmistuneessa kunta-alan valtakunnallisen työsuojeluvalvontahankkeen väliraportissa.

Vuonna 2012 käynnistyneen "Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015"- hankkeen valvontakohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät. Kaikkiaan hankkeen aikana työsuojeluviranomaiset ovat käyneet tarkastuksella yli 250 kunnassa tai kuntayhtymässä.

- Positiivinen havainto kuntasektorilla on myös se, että työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja sen toiminta on suunnitelmallista, sanoo hankekoordinaattori Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Valmistuneen raportin mukaan selkeä kehittämiskohde on työterveyshuollon laatimat lakisääteiset työpaikkaselvitykset. Ne olivat kunnossa ainoastaan noin 65 prosentilla valvotuista työpaikoista.

Psykososiaaliset kuormitustekijät haasteena

Työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät tunnistetaan kunnissa väliraportin mukaan entistä paremmin, mutta kehitettävää löytyy edelleen. - Psykososiaalisen kuormituksen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa työnantajan tulisi hyödyntää myös työterveyshuollon asiantuntijuutta.

Raportin mukaan kuntasektorilla tunnetaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta- ja toimintamenettelyt. Väkivallan uhkaa koetaan ja koettiin myös vuoden 2013 valvontahavaintojen perusteella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että koulutuksen toimialalla. Vuoden 2013 valvontahavainnoissa väkivallan uhka nousi esille myös teknisellä toimialalla kuten kiinteistöhuollossa. Tällöin väkivallan uhkaan liittyivät erityisesti yksintyöskentely ja vaihteleva toimintaympäristö.


Vuonna 2013 reilut 2 200 tarkastusta

Vuonna 2013 hankkeessa tehtiin yhteensä reilut 2 200 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksista 230 kohdistui kunnan tai kuntayhtymän johtoon eri tasoille ja työpaikoilla 2 000 tarkastusta. Noin puolet tarkastuksista eli 1 030 tehtiin sosiaali- ja terveysalalle. Toiseksi suurin toimiala tarkastusmäärien suhteen oli koulutusala, johon tarkastuksia tehtiin 470. Tarkastukset kohdistuivat myös muun muassa henkilöstö- ja laitosruokaloihin, kirjastoihin ja museoihin sekä ympäristö- ja kiinteistöhuoltoon

Työnantajalle annettiin puutteiden korjaamiseen kaikkiaan noin 5 155 velvoitetta. Toimintaohjeita, joita annetaan vähäisistä ja yksittäisistä puutteista, annettiin 4 680. Kehotuksia, joiden kriteerinä on vähäistä suurempi haitta tai vaara, annettiin 475.   

Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien valvonta jatkuu vuoden 2013 tapaan. Työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia suunnilleen saman määrän kuin vuonna 2013 ja pääosin samoille toimialoille.

Lisätietoja:

Hankkeen koordinaattori Sari Roivainen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, PL 110, 00521 Helsinki, puh: 029 5016346, sähköposti: sari.roivainen(at)avi.fi

Raportti

 

 


Päivitetty