Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet - Pohjois-Suomessa tilanne hyvällä tasolla

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet vuodesta 2016. Molemmissa maakunnissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, rakenteet ovat vahvat. Hyvät rakenteet antavat mahdollisuuden ehkäisevän päihdetyön vahvempaan huomioon ottamiseen kunnissa, käytännön toimiin päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja kunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ja aluehallintovirastot kartoittivat keväällä 2020 kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita. Kartoituksessa selvitettiin onko kunnassa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia.

Vahvimmat rakenteet ovat Kainuussa

Kainuussa on kahdeksan kuntaa ja kaikissa niissä on nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö (100%). Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin tai monialainen työryhmä toimii seitsemässä (87 %) kunnassa. Monialainen työryhmä on kaikissa kunnissa (100 %). Seitsemässä kunnassa (87 %) on toimintasuunnitelma, joka sisältää myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelman.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla vahvat ehkäisevän päihdetyön rakenteet

Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa. 27 kunnassa (90 %) on virallisesti nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö.  Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin tai monialainen työryhmä toimii 22 kunnassa (73 %). Monialainen työryhmä on 26 kunnassa (87 %). Ehkäisevän päihdetyön sisältävä toimintasuunnitelma on 29 kunnassa (97 %).

Rakenteissa ja resursseissa kehitettävää

Edelleen on kuitenkin kuntia, joissa rakenteet vaativat kehittämistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyvät rakenteet yksistään eivät vielä takaa laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. Rakenteiden lisäksi tarvitaan riittävää resurssointia, monialaisia ja motivoituneita toimijoita sekä konkreettisia toimia, joiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Suomen alueen kunnissa 2020 (www.avi.fi)
Kartoituksen valtakunnalliset tulokset  (www.thl.fi)
Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tarvitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä -esite (www.julkari.fi)


Lisätietoja:

ylitarkastaja Raija Fors, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, p. 0295 017 559
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Päivitetty