Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

 

Kemin kaupungin on parannettava hoitoon pääsyä terveydenhuollossa 

( Lappi) 

Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle huomautuksen, koska Kemin kaupunki on laiminlyönyt järjestämisvastuunsa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta. Kemin kaupunki ei ole pystynyt antamaan luotettavaa tietoa siitä, miten perusterveydenhuollon hoitoon pääsy toteutuu. Kaupunki ei ole ongelman havaittuaan ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Aluehallintovirasto sai syksyllä 2019 kantelun, jonka mukaan Kemin terveydenhuollosta on vaikea saada lääkärin vastaanottoaikoja. Aluehallintovirasto pyysi 2.3.2020 Kemin kaupunginhallitukselta selvitystä, miten kaupunki on toteuttanut järjestämisvastuuseen kuuluvaa valvontavelvollisuuttaan perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn osalta.

Selvityksessään Kemin kaupunki kertoi, että lääkäreiden vastaanottopalvelut ovat huonosti saatavilla ja että hoitotakuun toteutumisessa on epäselvyyksiä. Selvityksen mukaan kunnalla ei ole käytössään mitään keinoja valvoa kiireettömään hoitoon pääsyä ja, että tämä johtuu palveluntuottajan, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa tehdystä palvelusopimuksesta.

Aluehallintovirasto toteaa, että palvelusopimuksen sisältö tai sopimukseen liittyvät epäselvyydet eivät ole laillinen peruste laiminlyödä kunnalle kuuluvaa palveluiden järjestämisvastuuta. Lisäksi aluehallintovirasto korostaa, että vaikka palvelun tarjoaisi ulkopuolinen palveluntuottaja, vastuu palvelun järjestämisestä ja sen laadusta kuuluu aina kunnalle. Mikäli kunta huomaa, että palvelu ei toteudu kunnan tekemien päätösten ja lainsäädännön mukaisesti, on puutteet korjattava.

Lisäksi aluehallintovirasto kehottaa Kemin perusterveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä huolehtimaan, että Kemin järjestämisvastuulla olevassa perusterveydenhuollossa potilaille ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta sekä noudatetaan potilasasiakirjojen laatimista koskevia säännöksiä.

Kemin kaupunginhallituksen tulee antaa 31.1.2021 mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.

Lapin aluehallintovirasto ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö järjestävät 22.10.2020 seminaarin alueen kunnille ja sairaanhoitopiirille. Seminaarin teemana on vastuu terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.

Lisätiedot:

Aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki, p. 0295 017358

etunimi.sukunimi@avi.fi

Lapin aluehallintovirasto

 


Päivitetty