Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista koskevat hakemusasiakirjat nähtävillä (Pohjois-Suomi, Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on kalatalousviranomaisena hakenut PVO Vesivoima Oy:n Kemijoen Isohaaran ja Kemijoki Oy:n Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista. Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuuluttamalla 18.6.-10.8.2020.  

ELY-keskuksen hakemuksen lähtökohtana on vesilain 3 luvun 22 §:n tarkoittama olosuhteiden olennainen muutos. Hakemuksen mukaan olosuhteet ovat nykyisen velvoitteen asettamisajankohdasta muuttuneet, eivätkä Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitoksille määrätyt kalatalousvelvoitteet vastaa niiden kalakannoille ja kalastukselle aiheuttamaa haittaa.

Voimassa olevat kalatalousvelvoitteet perustuvat vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 40 vuotta sitten antamiin päätöksiin sekä vuosien aikana annettuihin voimalaitosten tehonnostoja koskeviin päätöksiin. Kalataloushaittoja kompensoidaan lohen, taimenen, harjuksen ja siian velvoiteistutuksilla sekä nahkiaisen ylisiirroilla. Lisäksi luvanhaltijoiden maksettavaksi on määrätty kalatalousmaksuja.

Hakemusta on perusteltu uudella ja muuttuneella kalataloudellisella tilanteella. Kalataloutta aiemmin haitannut uitto on lopetettu. Vesistöalueella on toteutettu toimenpiteitä laajojen poikastuotantoalueiden suojelemiseksi ja kunnostamiseksi sekä vesistön tilan ja vedenlaadun parantamiseksi. Myös tietämys muun muassa vaelluskalakannoista ja istutusten kannattavuudesta sekä perinnöllisen monimuotoisuuden merkityksestä kalakantojen elinkyvylle on lisääntynyt.

Hakemuksessa esitetään velvoitehoidon painopisteen suuntaamista toimenpiteisiin, jotka edistävät vaelluskalakantojen palauttamista niiden luonnolliseen elinympäristöön. Hakemuksessa on esitetty muun muassa kalateiden ja alasvaellusreittien rakentamista sekä muutoksia istutusvelvoitteisiin ja ylisiirtoihin.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua internetissä osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/. Lakisääteisen sähköisen tiedottamisen lisäksi aluehallintovirasto on lähettänyt asiakirjat Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan, Pelkosenniemen, Savukosken, Kittilän, Enontekiön, Sallan ja Sodankylän kuntien asiointipisteisiin. Lomakauden ja poikkeusolojen vuoksi aluehallintoviraston kuulutuksessa pyydetään erikseen varmistamaan asiointipisteiden aukiolo. Hakemuksesta voi esittää muistutuksia ja mielipiteitä kuulutuksessa olevan ohjeen mukaisesti. 

 

Lisätietoja:   
Taija Haurinen, ympäristöylitarkastaja puh. 0295 017 691 (tavoitettavissa 29.6.–17.7. ja 10.8.2020)

Riitta Riihimäki, ympäristöneuvos puh. 0295 017 665 (tavoitettavissa 18.6.– 3.8.2020)

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty