Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Kantelujen käsittely nopeutui Lapin aluehallintovirastossa

Lappi

Kaikkien kantelujen keskimääräinen käsittelyaika Lapin aluehallintovirastossa oli 6,5 kuukautta vuonna 2013.

Vuonna 2013 sosiaalihuollon kantelujen käsittelyaika oli 6,7 kk ja terveydenhuollon kanteluissa 7,3 kk. Kaikkien kantelujen käsittelylle on asetettu 8 kk:n tavoiteaika.

Vuonna 2012 sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyajat olivat hieman pidemmät kuin vuonna 2013. Tämä johtui tuolloisesta painopisteen osittaisesta siirtymisestä muihin tehtäviin, esim. yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisterin käyttöönottaminen vei runsaasti voimavaroja, lisäksi tarkastuskäyntejä ympärivuorokautista hoitoa antaviin yksityisiin ja julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin tehtiin aikaisempaa enemmän.

 

Sote-kantelujen käsittelyaikojen pidentyminen on onnistuttu taittamaan. Tämä johtuu siitä, että kanteluiden käsittelyyn panostettiin enemmän. Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään asioiden priorisoinnista, vaan tähän lienee vaikuttanut myös se, että Lapissa sote-kanteluiden määrät ovat pysyneet suhteellisen vakaina, noin 90 – 100 kpl/vuosi. Tämä johtunee perinteisestä panostamisesta sekä kansalaisten että sote-toimijoiden puhelin- ja sähköpostineuvontaan.

 

Lisätietoja: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ylitarkastaja Keijo Mattila, p. 0295 017 372


Päivitetty