Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kaksisuuntainen tilannekuva ja ajantasainen tieto päätöksenteon pohjaksi - Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Etelä-Suomi

Kaksisuuntaisen tilannekuvan tärkeys ja tiedolla johtaminen nousivat keskustelun keskiöön Etelä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksessa keskiviikkona 30.9.2020.

- Tiistaina oli todettu 149 uutta tautitapausta ja kiihtymisvaihe on meneillään nyt useassa maakunnassa. Eilen illalla tuli myös tietoa, että ravintolojen aukioloaikoihin on tulossa rajoituksia, avasi ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksen.

- Tiedolla johtaminen on tärkeässä roolissa, kun päätöksiä tehdään tässä koronavirustilanteessa. Myös alueelliset rajoitukset tulevat merkittävään rooliin ja siinä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on tärkeä tehtävä tuottaa alueellista tietoa tilanteesta ja sen kehittymisestä. Myös sairaanhoitopiireillä on merkittävä rooli alueellisen tiedon kokoajana, analysoijana ja ratkaisujen tekijänä, totesi Ekqvist.

Ajankohtainen ja oikea tieto päätöksenteon pohjana - THL merkittävässä roolissa

Ylilääkäri Taneli Puumalainen (THL) antoi kokoukseen osallistuneille katsauksen koronaviruspandemian kehittymisestä. 

- Huolestuttavaa tällä hetkellä on positiivisten näytteiden määrän lisääntyminen. Alueellinen vaihtelevuus on merkittävää. Käytettävissä olevat toimenpiteet ovat testaa-jäljitä-eristä ja hoida -toimenpiteet, kohdennetut suositukset ja rajoitukset, koko väestöön kohdistuvat suositukset sekä viimeisenä toimenpiteenä väestöön kohdistuvat laajat rajoitukset. Tärkeää on olla valmius ottaa käyttöön, mutta myös purkaa toimenpiteitä nopeasti, totesi Puumalainen.

- THL kokoaa ja ylläpitää ajantasaista epidemiologista tilannekuvaa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Sairaanhoitopiirit, kunnat ja aluehallintovirastot tukeutuvat THL:n tilannekuvaan ja suosituksiin tarvittavista toimenpidetyypeistä. Sairaanhoitopiiri toimii alueellaan torjuntatyön ohjaajana sekä koordinoi yhteistyötä ja tehtyjen viranomaispäätösten seurantaa yhdessä kuntien kanssa, kertoi Puumalainen eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä.

- Varautumisen näkökulmasta, meidän täytyy varautua siihen, että Suomessa tilanne pahenee. On hyvä miettiä, millaista varautumista voimme kukin tehdä omassa organisaatiossamme. Samoin on hyvä pohtia, millaisia palveluja tarjoamme ja miten, miten viestimme, miten alueellinen tiedonvaihto toimii ja kuinka yhteistyöryhmät toimivat alueilla, jotta nopea tiedonkulku varmistetaan, summasi Taneli Puumalainen tulevaa.

Kaksisuuntainen tilannekuva, viestintä ja yhteistoiminta olennaisia

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen nosti kommenttipuheenvuorossaan tärkeinä tekijöinä esiin yhteisen tilannekuvan kokoamisen ja jakamisen, täsmällisen ja selkeän sekä johdetun viestinnän sekä organisaatioiden yhteistoiminnan.

- Tilannekuvan tulisi aina olla kaksisuuntaista informaatiota, totesi Timonen. Miten pidetään huolta siitä, ettei samasta tilanteesta tehdä eri alueilla voimakkaasti erilaisia johtopäätöksiä. Myös kunnilla tulisi olla laajasti luottamuksellinen pääsy valtion tilannekuvatietoihin, jotta kaksisuuntainen tiedonkulku voidaan varmistaa. On tärkeää, että saamme myös kuntiin ajankohtaista dataa päätöstenteon pohjaksi, totesi Pekka Timonen.

Vahva suositus kasvomaskien käytölle HUSin alueella

Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoi terveydenhuollon tilanteesta HUSin alueella. 

- Pääkaupunkiseutu on siirtynyt epidemiassa kiihtymisvaiheeseen. THL:n laajennettu kasvomaskisuositus on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Toisen asteen oppilaitoksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla suositellaan kasvomaskien käyttöä aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. Opiskelijoiden toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia, korosti Heikkilä vastuullisen toiminnan tärkeyttä. 

Huoltovarmuuskeskus kokoaa huoltovarmuuden alueellista tilannekuvaa 

- Voidaan todeta, että alueellinen huoltovarmuus on tällä hetkellä edelleen vakaalla tasolla kaikilla alueilla. Epidemian eteneminen eritahtisesti eri alueilla voi kuitenkin jatkossa aiheuttaa haasteita alueelliselle huoltovarmuudelle ja tähän on hyvä varautua, totesi alueasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta. 

Huoltovarmuuden alueellista ja valtakunnallista tilannekuvaa on muodostettu maaliskuusta lähtien. Kaksisuuntainen tiedonvaihto eri toimijoiden kanssa on ollut keskiössä. Lisäksi Huoltovarmuuskeskus ylläpitää koronaepidemian aikana STM:n ja TEM:n toimeksiannosta sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvaa, joka julkaistaan kuukausittain HVK:n verkkosivuilla:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-suojavarusteiden-tilannekuva-hyva/

Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa ja arvioi tilanteen kehittymistä alueellaan

Apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi viikolla 39 tehdyn tilannekyselyn tuloksista.

- Sisäliikuntakausi on alkamassa ja tapahtumat siirtyvät sisätiloihin. Tämän vuoksi tartuntariskitilanteiden lisääntyminen huolestuttaa. Lisänä turtuminen, turhautuneisuus ja välinpitämättömyys ohjeisiin ja määräyksiin pahentaa tilannetta, totesi Lukkarinen. 

Oppilaiden poissaolot lisääntyneet 

Johtaja Sanna Puura Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi opetustoimen kyselystä, joka kartoitti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen poissaoloja ja toiminnan erityisjärjestelyjä. 

- Viikolla 38 varhaiskasvatuksessa 50 % ja perusopetuksessa 61 % kaikista vastaajista arvioi poissaolojen määrän tavanomaista runsaammaksi. Poissaoloja on siis tavanomaista runsaammin ja ne ovat pitkäkestoisempia, kotiin on jääty matalalla kynnyksellä ohjeiden mukaisesti, totesi Sanna Puura.

Kyselyn tulokset tulevat aluehallintoviraston verkkosivuille http://www.avi.fi/web/avi/korona-kuntaraportit ja päivittyvät syksyn aikana.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Lisätietoja
ylijohtaja Merja Ekqvist, puh. 0295 016 271
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 


Päivitetty