› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Johtaja Margit Päätalo aloitti PSAVIn virassa 17.1.2013

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja: Johtaja Margit Päätalo 0295 017 680,
viestintäpäällikkö Ulla Karppinen puh. 0295 017 538
.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualueen uusi johtaja Margit Päätalo aloitti työnsä aluehallintovirastossa torstaina 17.1.2013. 

Päätalo näkee työssään aluehallintovirastossa merkityksellisenä laajasti ottaen  ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, turvallisen elämän olosuhteiden sekä yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämisen. "Tässä työssä menestymiseksi tarvitaan eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamista sekä ennakointinäkökulmaa väestön tarpeiden huomioon ottamiseksi."

Päätalo siirtyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston  virkaan KASTE -ohjelman Pohjois-Suomen alueen ohjelmapäällikön tehtävistä. Päätalo on aiemmin työskennellyt mm. Tyrnävän kunnassa sosiaali- ja terveysjohtajana, Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen projektipäällikkönä sekä Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä lehtorina ja koulutussuunnittelijana. 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueella hoidetaan sille erikseen säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, koulutus- ja muussa sivistystoimessa, oikeusturvan edistämisessä ja toteuttamisessa, kuluttaja- ja kilpailuhallinnossa sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa. Vastuualue on yksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viidestä vastuualueesta ja siellä noin 40 henkilöä

Avoinna ollutta peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualueen johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 29 henkilöä. Virka jäi avoimeksi johtaja Marja-Leena Kärkkäisen siirtyessä eläkkeelle.


Päivitetty

Oikopolut