Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Itä-Suomen kirjastojen toiminnan kokonaiskuva myönteinen

Itä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2019 tekemän arvioinnin mukaan Itä-Suomen kirjastopalvelujen toteuttamisessa eri kirjastojen välillä on vaihtelua, mutta kokonaiskuva on myönteinen. Kirjastojen asiakkaille tehty kysely vahvistaa myönteistä kuvaa palveluista.

Arviointijulkaisu toteutettiin arvioimalla Itä-Suomen kirjastojen tilannetta ja kehitystä eri tietolähteiden avulla. Julkaisun päälähteinä käytettiin Yleisten kirjastojen tietokantaa, Itä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2017 peruspalvelujen arviointia sekä vuoden 2018 kirjastojen valtakunnallista käyttäjäkyselyä. Julkaisu mukailee vuonna 2017 voimaan tullutta kirjastolakia.

Kirjaston tehtävä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastojen tilojen tarjoaminen toteutuu Itä-Suomessa melko hyvin. Varattavissa olevien tilojen maksuttomuus yhdistyksille, järjestöille ja asiakkaille sen sijaan toteutuu hyvin.

− Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina, samoin kuin osallistujamäärät. Itä-Suomen piirteenä on erityisesti pienten kirjastojen aktiivisuus järjestää tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia suhteutettuna asukaslukuun, toteaa suunnittelija Lauriina Aninko-Takkunen.

Uudessa kirjastolaissa kirjastohenkilökunnan pätevyysvaatimuksia on kevennetty. Suuria muutoksia henkilörakenteeseen ei ole ehtinyt tapahtua lain voimaantulon jälkeen. Henkilöstötilanteen ja erityisesti kirjastojen johtamisjärjestelyjen tilanne vaatii kuitenkin jatkoselvittelyä.

Itä-Suomen kirjastot 2018 -arviointijulkaisu

Lisätietoja:

Suunnittelija, Lauriina Aninko-Takkunen, puh. 0295 016 881
Kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, puh. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty