Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hallinto-oikeus hylkäsi Varkauden valituksen leikkaustoiminnasta (Itä-Suomi)

Itä-Suomen hallinto-oikeus on määrännyt Varkauden kaupungin lopettamaan sen järjestämät ja ostopalveluna hankkimat leikkaukset Varkauden sairaalassa. Kyseessä on leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativien leikkausten toteuttaminen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi lopettamisesta uhkasakon uhalla tammikuussa 2019. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa 2020 Varkauden kaupunginhallituksen tekemän valituksen.

Määräykselle asetettua määräaikaa pidennetään siten, että valituksenalaisessa päätöksessä yksilöity toiminta on lopetettava ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään 31.12.2020 mennessä. Selvitys toiminnan lopettamisen toteuttamisesta on annettava aluehallintovirastolle 15.1.2021 mennessä. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätietoja:

Taija Liukkonen  taija.liukkonen@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja, puh 029 501 6911

Linki Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen:

https://bit.ly/3fSvnaW
 


Päivitetty