› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Etelä-Suomen OSAAVA-avustukset on jaettu

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lähes 2,8 miljoonaa euroa valtion-avustusta OSAAVA-ohjelman mukaisiin opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeisiin. Harkinnanvaraista avustusta sai kaikkiaan 21 hanketta.

Valtionavustusta myönnettiin kunnille, koulutuskuntayhtymille ja yksityisille oppilaitoksille, jotka edustavat yleissivistävää tai ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta tai vapaata sivistystyötä.

Hakijoita tällä neljännellä hakukierroksella oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella kaikkiaan 35 ja avustusta haettiin yhteensä yli 6 miljoonaa euroa.

Osaava -ohjelman tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä luomaan yhteistyössä pysyviä toimintatapoja opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutustarpeisiin vastaamiseen. OSAAVA-ohjelman mukaista valtionavustusta on tarkoitus myöntää vuoteen 2016 saakka. 


Lisätietoja:

Opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch, p.  0295 016 205,
virve.smarzoch(at)avi.fi 

 

LIITE: 
OSAAVA-ohjelman mukaisen valtionavustuksen saajat ja myönnetty valtionavustus 2013 (pdf, 61 kt)


Päivitetty

Oikopolut