Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee rakenteet ja resurssit

Länsi- ja Sisä-Suomi

Kyselyn mukaan ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on Länsi- ja Sisä-Suomessa joillakin osa-alueilla hieman heikompaa kuin koko Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot kartoittivat keväällä 2020 kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita. Kokonaisuudessaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet vuodesta 2016, mutta kyselyn perusteella maakuntakohtaisia eroja on edelleen.

Kyselyssä selvitettiin, löytyykö kunnista ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin sekä moniammatillinen työryhmä. Lisäksi selvitettiin, miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia.

Etelä-Pohjanmaalla eniten yhdyshenkilöitä ja vahvat rakenteet

Kyselyn mukaan kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty Länsi- ja Sisä-Suomen 61 kunnassa. Lisäksi yhdyshenkilö, joka ei ollut virallisesti nimetty, oli alueen 14 kunnassa. Yhdyshenkilöitä oli siis 88 prosentissa kunnista. Paras tilanne yhdyshenkilöiden osalta oli Etelä-Pohjanmaalla ja heikoin Keski-Pohjanmaalla. Valtakunnallisesti yhdyshenkilöitä oli 91 prosentissa kunnista.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen 62 kunnassa (73 % kunnista) oli joko nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, tai toimielin oli valtuuttanut työn kunnalliselle tai seudulliselle työryhmälle. Tilanne on Länsi- ja Sisä-Suomessa hieman heikompi kuin koko maassa, jossa 77 prosenttia kunnista oli nimennyt ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen.

Ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva monialainen työryhmä löytyi Länsi- ja Sisä-Suomen 70 kunnasta (82 %). Koko Suomessa toimeenpanevia työryhmiä oli kunnissa keskimäärin saman verran (82 %). Länsi- ja Sisä-Suomen 80 kunnassa (94 %) ehkäisevä päihdetyö sisältyi kunnan johonkin suunnitelmaan. Yleisimmin se oli osa kunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tilanne oli suunnitelmien osalta hieman heikompi kuin koko Suomessa (95 %).

Maakunnista vahvimmat arvioidut ehkäisevän päihdetyön rakenteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella olivat tarkasteluajankohtana Etelä-Pohjanmaalla. Eniten kehitettävää ehkäisevän päihdetyön rakenteissa Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kyselyn perusteella Pohjanmaan kunnissa.

Vahvat ehkäisevän päihdetyön rakenteet tukevat toiminnan johtamista, pitkäjänteisyyttä ja työn sujuvuutta. Rakenteiden lisäksi tarvitaan myös riittävää resursointia, monialaisia ja motivoituneita toimijoita sekä konkreettisia toimia, joiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Lisätietoja:

Miia Saarimäki, tarkastaja, p. 0295 018 812, etunimi.sukunimi@avi.fi

Raportti: Ehkäisevä päihdetyö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2020 (pdf, avi.fi)

Esite: Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tarvitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä (julkari.fi)


Päivitetty