Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Avustuksia lappilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 1,9 miljoonaa euroa

Lappi

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta lasten ja nuorten toimintaan kaikkiaan 1,9 miljoonaa euroa. Avustussummasta suurin osa myönnettiin etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustuksia saivat myös lasten ja nuorten harrastustoiminta, nuorten tieto- ja neuvontatyö ja digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen.

Aluehallintoviraston myöntämä valtionavustus auttaa tavoittamaan lapsia ja nuoria, jotka kaipaavat mahdollisuutta tehdä, harrastaa ja kuulua joukkoon.

Digitaalinen nuorisotyö kehittyy Lapissa vauhdilla

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeiden avustamisen tavoitteena on
tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Avustettavat hankkeet tarjoavat nuorille mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, yksilölliset voimavarat tunnistaen. Samalla niiden kautta kehitetään nuorisotyötä.

Saamelaiskäräjien hallinnoima DigiÁrran-hanke on kehittänyt monipuolisesti saamelaisnuorten digitaalista nuorisotyötä jo parin vuoden ajan. Erityisesti Tunturi-Lapissa on virinnyt innostus kehittää digitaalista nuorisotyötä, sillä kaikki alueen kunnat ovat saaneet valtionavustusta tähän toimintaan. Enontekiö sai jo aiemmin avustusta. Tänä vuonna loputkin alueen kunnat saivat valtionavustusta.

On ilahduttavaa, että digitaalisen nuorisotyön kehittäminen on levinnyt laajemminkin Lappiin. Aiemmin nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeita on tuettu valtionavustuksin lähinnä Rovaniemellä ja Torniossa. Digitaalinen nuorisotyö voi olla myös osa nuorten työpajatoimintaa. Esimerkiksi Tornion Työvoimalasäätiöllä toimii Indie-pelipaja, jossa työvälineenä käytetään pelaamista ja pelien maailmaa.

Työpajat tarjoavat nuorille tekemistä ja rutiineja

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tavoittivat viime vuonna Lapissa noin 2 100 nuorta. Työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä tuetaan nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään, nuorten elämänhallintataitoja ja kiinnittymistä yhteiskuntaan sekä oman polun löytämistä. Avustus kohdennetaan pääasiassa työntekijöiden palkkakustannuksiin.

Harrastusmahdollisuuksia jokaiselle

Lasten ja nuorten paikallisessa harrastustoiminnassa avustusten tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille mielekkäitä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Avustuksella pyritään tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Avustus tukee hyvin muun muassa harrastustakuun ideaa siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mieleinen harrastus.

Avustusten jakautuminen ja tunnusluvut

Lasten ja nuorten toimintaan myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

etsivä nuorisotyö 696 667 €

nuorten työpajatoiminta 980 000 €

lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 200 000 €

nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö 100 000 €

nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen 33 000 €

Tarkemmat tiedot avustuspäätöksistä liitteenä (pdf).

Nuorisotilastot-sivustolla www.nuorisotilastot.fi voi tutustua tarkemmin suomalaisen nuorisotyön tilastoihin. Visualisoinnit auttavat hahmottamaan muun muassa avustusten jakautumista eri kohderyhmille.

 

Lisätietoja:

Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393
Suunnittelija Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383 (Harrastustoiminnan avustus)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin aluehallintovirasto


Päivitetty