Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Asiakkaan avaimen katoaminen johti huomautukseen Helsingin kotihoidolle

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Helsingin kaupungin kotihoidon johtajille ja esimiehille huomautuksen kotihoidon viiden asiakkaan avainnipun katoamisesta aiheutuneesta tapahtumasarjasta helmikuussa 2018.

Tapahtumien seurauksena kotihoidon henkilökunta ei päässyt yhden asiakkaan luokse ja kotihoidon palvelut jäivät toteutumatta kahden vuorokauden ajalta. Omaiset löysivät kylmissään ja ilman hoitoa, ravintoa ja lääkkeitä olevan vanhuksen wc:stä.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Helsingin kaupungin kotihoito ei ryhtynyt avaimen katoamisen jälkeen riittäviin toimenpiteisiin asiakkaan hoidon ja palvelun turvaamiseksi. Kotihoidon esimies sai avainten katoamisesta tiedon mutta ei reagoinut asiaan, koska oletuksena oli, että asiakas pystyy itse avaamaan oven kotihoidon työntekijöille. Kirjallisten ohjeiden puuttumisen vuoksi avaimia päätettiin etsiä viikon ajan, minkä jälkeen oli tarkoitus tilata uudet avaimet. Kotihoito havahtui asiaan uudelleen 16 päivän päästä, jolloin kävi ilmi, että asiakkaan avaimia ei ollut edelleenkään tilattu.

Aluehallintovirasto pitää avainten katoamista kotihoidossa varsin todennäköisenä tapahtumana ja katsoo, etteivät kotihoidon omavalvonta ja riskienhallinta olleet riittävällä tasolla. Kirjalliset ohjeet puuttuivat ja tilanteeseen vaikuttivat myös työnjaossa ja tiedonkulussa olleet epäselvyydet. Tältä osin aluehallintovirasto korostaa tiedonkulun varmistamista sekä selkeiden valta- ja vastuusuhteiden merkitystä.

Aluehallintovirasto edellyttää, että Helsingin kaupunki ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla se varmistaa kuntalaistensa palvelujen jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Kaupunki itse määrittelee tarpeelliset ja riittävät toimenpiteet. Kotihoidon omavalvonnan pitää olla osa jokapäiväistä työtä, jossa palveluntuottaja tunnistaa asiakkaiden palvelujen toteuttamiseen ja asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit ja minimoi riskien toteutumisen.

- Kävimme välittömästi tämän vakavan tapahtuman läpi kotihoidon johtajien, esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Jotta varmistamme, ettei vastaavaa tapahdu, teimme uuden kaupunkitasoisen ohjeen siitä, miten tulee aina toimia, jos asiakas ei ole hoitajan saapuessa kotona tai ei avaa ovea. Täsmensimme myös lähiesihenkilöiden vastuuta työnjaossa ja tiedonkulun varmistamisessa, Helsingin kotihoidon kehittämistä koordinoiva palvelualueen johtaja Soili Partanen kertoo.

Lisätietoja:

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, p. 0295 016 000 (vaihde)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Helsingin kaupungin palvelualueen johtaja Soili Partanen, p. 09 310 42660
soili.partanen@hel.fi


Päivitetty