Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirastot tekivät tartuntatautilain mukaiset jatkopäätökset yleisötilaisuuksien kieltämisestä ja oppilaitosten tilojen sulkemisesta

Yli 10 hengen yleisötilaisuudet ovat edelleen kiellettyjä ja oppilaitokset pidetään suljettuina. Uudet, tartuntatautilain mukaiset aluehallintovirastojen päätökset ovat voimassa 13.5.2020 asti.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 8.4.2020 kaksi tartuntatautilain mukaista jatkopäätöstä. Toisen päätöksen perusteella kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat edelleen kiellettyjä.

Toisen päätöksen mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat on yhä pidettävä suljettuina. Sulkemismääräyksestä huolimatta tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää opetuksen järjestämiseen

  • kaikille esiopetuksen ja perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille
  • oppilaille, jotka ovat saaneet erityisen tuen päätöksen
  • oppilaille, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin
  • oppilaille, jotka ovat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.

Tiloja voidaan käyttää myös lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin. Lisäksi niitä voidaan käyttää asumispalveluita tarvitsevien vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden asumiseen, opetukseen, hoiva- ja muihin palveluihin sekä opiskelijaruokailuun.

Tilojen käyttö on sallittua myös oppimisen tuen, tiettyjen palvelujen ja etuuksien kuten aterioinnin sekä oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille, kunhan huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Jos opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä opetusta ja ohjausta ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta pitää huolehtia tila- ja hygieniajärjestelyin.

Aluehallintovirastojen päätökset ovat voimassa 14.4.–13.5.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja päätökset löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

Lisätietoja:

 

  • Kouluihin, opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät kysymykset:
    puh. 0295 016 710, sähköposti: opetus.koronainfo@avi.fi

 

  • Yleisötilaisuuksiin, tapahtumiin, ravintoloihin, terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, ympäristöterveyteen ja päivittäistavarahuoltoon liittyvät kysymykset:
    vaihde 0295 016 000

Päivitetty