Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Aluehallintoviraston tiedote terveyskeskuksille: Potilaan sairauden hoitoon liittyvän lääkärintodistuksen tulee olla maksuton

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa terveyskeskuksissa kirjoitettavien lääkärintodistusten maksuttomuuteen asiakaspalautteen vuoksi. Viraston saamien tietojen mukaan Parkanon terveyskeskus peri asiakkailtaan maksun niin sanotusta B-lausunnosta, joka tarvitaan Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi pitkäaikaissairauden lääkehoidon kustannuksiin, Kelan kuntoutukseen haettaessa ja pitkäaikaisen sairasloman tarpeen osoittamiseksi. Aluehallintovirasto pyysi kantaa asiaan sosiaali- ja terveysministeriöltä, joka jätti kannanoton kuitenkin aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto katsoo, että edellä mainitut lääkärintodistukset ja -lausunnot ovat sairaudenhoitoon liittyviä todistuksia, joista ei kansanterveystyössä saa asiakasmaksulain mukaan periä maksua. Muiden lääkärintodistusten maksuttomuuteen virasto ei ota tällä päätöksellään kantaa.

Aluehallintoviraston käsitys on, ettei asiakasmaksulakia ja -asetusta voi tulkita niin, ettei vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääkehoidon kustannusten korvauksiin tarvittava ja viranomaisen vaatima (Kela) lääkärintodistus liittyisi hoitoon. Epäselvissäkin tapauksissa tulisi aluehallintoviraston mielestä käyttää perusoikeusmyönteistä tapaa asiakkaan edun mukaisesti niin, että lääkärintodistus tai -lausunto olisi pääsääntöisesti maksuton.

Alueellisen yhdenvertaisuuden vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa ratkaisustaan kaikille toimialueensa terveyskeskuksille.

 

Kansanterveyslaki (66/1972)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992)

 

Lisätietoja: aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo, p. 0295 018 786


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet