Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Aluehallintovirasto valvoo toimeentulotuen määräaikojen toteutumista

Pohjois-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan yhtenä kohteena vuonna 2018 on ollut täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) huhtikuussa 2018 tekemän toimeentulotuen määräaikojen kyselyn perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on saatu pääosin käsiteltyä toimeentulotukilain edellyttämällä tavalla seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta.

THL:n kyselyn tulosten mukaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittelyajat ylittyivät vain Kajaanissa. Aluehallintovirasto pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä selvitystä asiasta. Saadusta selvityksestä ilmeni, että Kajaanissa todellisia ylityksiä oli kaksi kaikista Kajaanissa jätetyistä 155 hakemuksesta. Aluehallintovirasto kehotti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotuesta vastaavaa viranhaltijaa jatkossa omavalvonnan keinoin huolehtimaan siitä, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittely Kajaanin kaupungissa kaikkien hakemusten osalta vastaisuudessa toteutuu toimeentulotukilain 14b ja 14c §:n mukaisesti.

Lokakuun 2018 toimeentulotuen määräaikakyselyn tulosten tulee olla THL:ssä 30.11.2018 mennessä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jäi kuntien tehtäväksi sen jälkeen, kun toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirrettiin vuoden 2017 alussa Kelan tehtäväksi. Toimeentulotukilain mukaan kiireelliset toimeentulotukihakemukset on käsiteltävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muut toimeentulotukihakemukset on käsiteltävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Toimeentulotukilain 14b ja 14c §:n mukaiset toimeentulotuen käsittelylle säädetyt määräajat ovat ehdottomia ja niiden tulee toteutua kaikkina aikoina. Kuntien tulee kohdentaa voimavaransa ja järjestää toimintansa siten, että lakisääteiset tehtävät pystytään hoitamaan kaikissa tilanteissa.

Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, p. 0295 017 576
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty