Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto valvoo eläinkuljetuksia Jyväskylän raveissa 11.9.2020

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston eläinlääkärit valvovat Jyväskylän raveihin saapuvia kuljetuksia 11.9.2020. Viranomaisen tarkoitus on neuvoa ja opastaa, sekä lisätä tietoa hevosen kuljetuksia koskevista säädöksistä. – Haluamme muistuttaa raveissa kävijöitä, että tarvittavat asiakirjat kulkevat mukana ravimatkalla ja ne on esitettävä pyydettäessä. Tarkastuksen vuoksi Jyväskylän raveihin 11.9. saapuvien on hyvä varata hieman väljyyttä aikatauluunsa.

Aluehallintovirastot valvovat hevoskuljetuksia alueellaan yleensä muutamia kertoja vuodessa. Kaupallisia kuljetuksia valvotaan Ruokaviraston määräyksestä tietty määrä vuosittain. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, läänineläinlääkärit voivat esimerkiksi antaa ohjeita ja neuvoja tai kieltoja ja määräyksiä.

 

Henkilö ohjastaa ponia ravikilpailussa

 

Kaupalliset kuljetukset

Hevosten kuljetuksista osa luokitellaan ns. kaupallisiksi kuljetuksiksi. Kaupallisesta kuljetuksesta voi olla kyse, jos kuljetusmatka on yli 65 km ja kuljetus liittyy liiketoimintaan, vaikka siitä ei erikseen laskutettaisikaan. Kaupallisen kuljetuksen ollessa kyseessä vaaditaan eri luvat alle ja yli 8 tunnin kuljetuksiin. Molemmissa tapauksissa kuljettajalla tai kuljetuksesta vastaavalla yrityksellä tulee olla kuljetuslupa. Lisäksi kuljettajalla täytyy olla pätevyystodistus. Yli 8 tunnin kuljetuksissa ajoneuvolle on lisäksi laajemmat hyväksymisvaatimukset. 

Lisätietoa kaupallisista kuljetuksista löytyy Ruokaviraston tänä syksynä julkaisemasta sähköisestä oppaasta  https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/uutiset/opas-kaupallisten-kuljetusten-elainsuojeluvaatimuksista-julkaistu/

Kaikkia hevosten kuljetuksia koskee eläinsuojelulaki ja laki eläinten kuljetuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061429

sekä Neuvoston asetus (EY 1/2005) eläinten suojelusta kuljetuksesta ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana: https://mmm.fi/documents/1410837/1818168/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf/1b014cfd-801c-44a8-b9eb-dfe51e96e51c/elainkuljetusasetus_1_2005_fin.pdf
 

Lisätietoja: 
läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen p. 0295 018 554, etunimi.sukunimi@avi.fi
läänineläinlääkäri Annika Hippi p. 0295 018 846, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty