Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Aluehallintovirasto selvittää Suomen Luottovalvonta Oy:n toimintaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa, että lukuisat yrittäjät ympäri Suomea ovat saaneet Suomen Luottovalvonta Oy -nimiseltä yritykseltä trattakirjeen saatavasta, joka vaikuttaa perusteettomalta.

Suomen Luottovalvonta Oy:llä ei ole voimassa olevaa perintälupaa. Perintätoimintaa toisen lukuun saa harjoittaa vain toimiluvan saanut yritys. Omien saatavien perintään ei tarvita toimilupaa. Joka tapauksessa perusteettoman saatavan periminen on lainvastaista. Lain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä ilman tarvittavaa perintälupaa harjoitettava toiminta. Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Perintälain ja hyvän perintätavan vastaista on myös antaa perinnässä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seurauksista. Kirjeessä yrittäjiä uhataan maksuhäiriömerkinnällä. Aluehallintovirasto tekemän selvityksen mukaan Suomessa toimivilla luottotietoyhtiöillä ei ole sopimusta Suomen Luottovalvonta Oy:n kanssa, eli se ei voi toimittaa luottohäiriömerkintää rekisteröitäväksi.

Aluehallintovirasto suosittaa reklamoimaan saatavasta kirjallisesti laskussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen, kiistämään maksuvelvollisuuden ja kieltää jatkamasta trattaperintää sekä vaatia lopettamaan kaikki perintätoimenpiteet.

Koska asia on jo aluehallintoviraston selvitettävänä, sille ei enää tarvitse tehdä asiasta ilmoituksia. Aluehallintovirasto selvittää, harjoittaako Suomen Luottovalvonta Oy luvanvaraista perintätoimintaa. Yrittäjä voi myös pyytää poliisia tutkimaan, onko perintäkirjeen lähettäjä syyllistynyt rikokseen.


Lisätietoja:
ylitarkastajat Timo Korhonen p. 0295 016 146 ja Pasi Havio p. 0295 016 183
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty