Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Aluehallintovirasto on kieltänyt FC Perintä Oy:tä harjoittamasta perintätoimintaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt FC Perintä Oy:tä (aputoiminimi Flex Cash) harjoittamasta luvanvaraista perintätoimintaa ja asettanut 10 000 euron uhkasakon kiellon tehosteeksi. FC Perintä Oy:n toimilupa on päättynyt 16.1.2017, jonka jälkeen yhtiö on jatkanut luvanvaraista perintätoimintaa. FC Perintä Oy on lähettänyt perintäkirjeitä saatavista, joiden periminen edellyttää toimilupaa sekä markkinoinut vapaaehtoisen perinnän palveluita verkkosivustollaan. Päätös on lainvoimainen, eli siihen ei voi enää hakea muutosta.

FC Perintä Oy voi edelleen harjoittaa toimintaa, joka ei edellytä perintälupaa. Yhtiö voi esimerkiksi periä saatavia oikeudellisessa perinnässä. Mikäli FC Perintä Oy jatkaa toimilupaa edellyttävää perintätoimintaa, eli esimerkiksi lähettää maksukehotuksia perintätarkoituksessa ostamistaan saatavista tai toimeksiantajien lukuun, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle voi tehdä asiasta ilmoituksen osoitteeseen PL 150, 13101 Hämeenlinna tai osoitteeseen kirjaamo.etela(at)avi.fi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää valtakunnallisesti toimiluvat perintätoiminnan harjoittamiseen sekä valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Perintälupalain nojalla aluehallintoviraston on kiellettävä perintätoiminta, jota harjoitetaan ilman laissa säädettyä toimilupaa. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Ennalta määrittelemättömälle kohderyhmälle tarjotun perintäpalvelun markkinointi tekee toiminnasta aina luvanvaraista riippumatta siitä, kuinka laajaa perintätoiminta käytännössä on.

Perinnällä tarkoitetaan perintälupalaissa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (vapaaehtoinen perintä). Esimerkiksi tuomioistuimessa tapahtuva perintämenettely ei ole perintälupalaissa tarkoitettua perintää, eikä perintäoikeudenkäyntien hoitamiseen siten tarvita toimilupaa.

Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 517/1999, Finlex
Laki saatavien perinnästä 513/1999, Finlex
Lisätietoa perintätoimen valvonnasta, Aluehallintovirasto


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, p. 0295 016 029
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet