Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto ohjeistaa yrittäjiä Tampereen Laki ja Perintä Oy:n toiminnasta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedon mukaan lukuisat yrittäjät ympäri Suomea ovat saaneet Tampereen Laki ja Perintä Oy -nimiseltä yritykseltä maksuvaatimuskirjeitä ja perintäsoittoja puhelimitse saatavista, jotka vaikuttavat aiheettomilta.

Yrittäjien kertomusten mukaan puheluissa uhkaillaan tratalla, ulosotolla sekä luottotietojen menettämisellä, mikäli aiheetonta laskua sekä perintäkuluja ei makseta. Yhteydenotoissa yrittäjiä on uhkailtu esimerkiksi maksuhäiriömerkinnällä. Aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan Suomessa toimivilla luottotietoyhtiöillä ei ole sopimusta Tampereen Laki ja Perintä Oy -nimisen yhtiön kanssa. joten kyseinen yhtiö ei voi toimittaa luottotietohäiriömerkintää rekisteröitäväksi.

Pääsääntöisesti perintätoimintaa toisen lukuun saa harjoittaa vain toimiluvan saanut yritys. Omien tai samaan konserniin kuuluvan yrityksen saatavien perintään ei tarvita toimilupaa. Tampereen Laki ja Perintä Oy on aluehallintoviraston selvityksen mukaan samaa konsernia alkuperäisten velkojien Suomen Mainosmediat Oy:n ja Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n kanssa, joten se ei tarvitse toimilupaa niiden saatavien perintään.

Joka tapauksessa perusteettomien saatavien periminen on lainvastaista. Perintälain ja hyvän perintätavan vastaista on myös antaa perinnässä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seurauksista.

Aluehallintovirasto suosittaa aiheettoman laskun saaneita yrittäjiä reklamoimaan kirjallisesti laskussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen, kiistämään maksuvelvollisuuden ja vaatimaan kaikkien perintätoimien lopettamista.

Yrittäjä voi myös pyytää poliisia tutkimaan, onko perintäkirjeen lähettäjä syyllistynyt rikokseen.

Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys voi hakea saatavia perivälle elinkeinonharjoittajalle toimintakieltoa markkinaoikeudessa, jos se rikkoo esimerkiksi hyvää perintätapaa, antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista, perii velallisen perustellusti kiistämiä saatavia tai rikkoo trattaperintää koskevia perintälain säännöksiä. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvat perintätoiminnan harjoittamiseen ja valvoo luvan saaneita perintätoimistoja. Tampereen Laki ja Perintä Oy ei tarvitse edellä kerrottuun toimintaansa perintälupaa, joten virastolla ei ole toimivaltaa puuttua sen toimintaan.

Koska asia on jo aluehallintoviraston tiedossa, sille ei enää tarvitse tehdä asiasta ilmoituksia.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 016 146
ylitarkastaja Leena Lehtonen, puh. 0295 016 306
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty