Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto jatkaa Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvontaa

Itä-Suomi

Aluehallintovirasto päättää vuonna 2019 käynnistyneen Essoten mielialatyöryhmän ja neuropsykiatrisen työryhmän valvonta-asian. Laajempien epäkohtien vuoksi aluehallintovirasto tulee kuitenkin käynnistämään Essoten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvonnan uutena valvonta-asiana syksyn 2020 aikana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 29.7.2020 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) koskevan päätöksen. Aluehallintovirasto päättää Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuuluvien mielialatyöryhmän ja neuropsykiatrisen työryhmän valvonta-asian. Valvonnassa esille tulleiden laajempien epäkohtien vuoksi aluehallintovirasto tulee kuitenkin käynnistämään Essoten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvonnan tarpeellisilta osin uutena valvonta-asiana syksyn 2020 aikana.

Aluehallintovirasto otti Essoten Mielenterveys- ja päihdepalveluiden psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluihin kuuluvan mielialatyöryhmän (psykiatrian vastaanotto) ja neuropsykiatrian työryhmän valvontaan. Syynä valvonnan käynnistämiseen olivat aluehallintoviraston havaitsemat puutteet hoitoon pääsyssä sekä aluehallintovirastoon saapuneet epäkohtailmoitukset. Valvonnan kohteina olivat hoitoon pääsyn lisäksi neuropsykiatrisen työryhmän toiminta, lääkäripalvelujen riittävyys sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaon ja nimikkeistön kehittäminen.

Neuropsykiatrisen työryhmän toiminta loppui vuoden 2020 alusta ja neuropsykiatrinen toiminta hajautettiin eri vastaanotoille Essoten aiemmin tekemän suunnitelman mukaisesti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki valvontakäynnin mielialatyöryhmän ja neuropsykiatrian työryhmään 8.5.2019 ja jatkoi valvontaa 4. ja 5.12.2019. Essoten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsyn katsottiin 5.12.2019 toteutuvan asianmukaisesti. Tilanne heikentyi jälleen alkuvuodesta 2020 lääkäripalvelujen riittämättömyyden vuoksi. Valvonnan perusteella Essote eriytti alle ja yli 23-vuotiaiden lähetekäsittelyn. Näin nuorten ja aikuisten hoitoon pääsyn seuranta saatiin lain mukaiseksi 1.7.2019 alkaen. Aluehallintovirasto tulee edelleen seuraamaan hoitoon pääsyn toteutumista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoaman tiedon perusteella.

Aluehallintovirasto kehotti Essoten Mielenterveys- ja päihdepalveluja jatkamaan toiminnan ja lähetekäytäntöjen selkiyttämistä potilasturvallisuuden toteutumisen varmistamiseksi.

Aluehallintovirasto päätti mielialatyöryhmän ja neuropsykiatrisen työryhmän valvonta-asian 29.7.2020. Samalla aluehallintovirasto ilmoitti käynnistävänsä syksyllä 2020 Essoten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvonnan tarpeellisilta osin valvonnan aikana esille tulleiden laajempien epäkohtien vuoksi.

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty