Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Alueellinen valmiustoimikunta - hygienia ja turvaetäisyydet edelleen tärkeitä (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 11. kerran etäkokoukseen 25.6.2020. COVID-19 viruksen mahdollista uudelleen esiintymistä seurataan alueella myös kesän ajan ja valmiustoimikunta kutsutaan koolle heinäkuussa tarvittaessa. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen.

Hygienia ja turvaetäisyydet edelleen tärkeää pitää mielessä. Suomen strategia on ehkäistä koronavirus testaa, jäljitä ja hoida -ajatteluun perustuen. Hallitus ja eduskunta ovat kevään aikana tehneet monia päätöksiä, joiden on tarkoitus helpottaa mahdolliseen toiseen aaltoon varautumista.

Valtioneuvosto lieventää koronarajoituksia entisestään 1.8.2020 alkaen. Aluehallintovirastot valmistelevat parhaillaan uusia määräyksiä STM:n ohjauskirjeiden mukaisesti. Elokuuta koskevat uudet päätökset julkaistaan heinäkuun alkupäivinä.

Keskustelua korona-ajan haasteista on kesäkuussa käyty aikaisempaa verkkaisemmin verkkojulkaisuissa ja twitterissä. Ruotsin koronatilannetta seurataan tarkoin lähialueillamme.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield korostaa luotettavan tiedon merkitystä pandemiatilanteessa, kun tarjolla on valtavasti tietoa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi tietoja kokeellisista lääkehoidoista virukseen on nostettu esille mediassa kohtuuttoman suurella intensiteetillä. Virusta kiertää edelleen laajasti maailmalla, ja Suomenkaan väestölle ei ole kehittynyt siihen merkittävää immuniteettia. Tämän vuoksi väestö on edelleen altis taudille, ja rauhallisesta tartuntatilanteesta huolimatta riski uusien tautiryppäiden esiintymiselle sekä epidemian kehittymiselle on edelleen koholla.

Valmiustoimikunnalle lähetetyn palautekyselyn tuloksia esitteli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Tarja Wiikinkoski. Koronavirusepidemian käsittely alueellisessa valmiustoimikunnassa koettiin hyödylliseksi ennalta arvaamattoman häiriötilanteen vaatimien toimenpiteiden yhteensovittamisessa. Verkostomaisen työskentelyn katsottiin auttavan yhteisen tilanneymmärryksen kokoamisessa. Etäkokousten avulla kyettiin nopeasti tuomaan esiin eri tahojen näkökulmat, mikä paransi kykyä hahmottaa kokonaiskuvaa tilanteesta. Useassa palautteessa todettiin, että valmiustoimikuntatyöllä pystytään vastaamaan vaativimpiinkin häiriötilanteisiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta seuraa kesän aikana valtioneuvoston ja THL:n tiedotteita. Kokous kutsutaan heti koolle, jos kokonaistilanteessa tapahtuu merkittävä muutos.

 

Lisätietoja:

ylijohtaja Marko Pukkinen , Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto p. 0295 018 582

johtaja Tarja Wiikinkoski , pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue p. 0295 018 800 

 

Linkki THL:n ajankohtaisiin tiedotteisiin:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

Usein kysytyt kysymykset:

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset


Päivitetty