Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

1,8 miljoonaa euroa toisen asteen opiskelijoiden liikunnan tukemiseen

Myönnetyillä avustuksilla tuetaan liikunnallista toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Avustusta saaneella toiminnalla tähdätään siihen, että jokainen opiskelija liikkuisi tunnin päivässä.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta liikkuva opiskelu -toimintaan. Avustusta myönnettiin 147 hankkeelle ympäri Suomen. Hankkeissa edistetään fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa monipuolisesti kunkin oppilaitoksen omista tarpeista lähtien mm. vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta ja osaamista ja kehittämällä liikkumis- ja oppimisympäristöjä.  

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Yhtenä tavoitteena on saada jokainen toisen asteen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tärkeää on kannustaa liikkumaan etenkin niitä opiskelijoita, jotka normaalisti liikkuvat vähän. Aluehallintovirastojen liikkuvan opiskelun avustukset tukevat osaltaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamista.

Opiskelijoiden liikuntaa on lisätty osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa niin pienissä kuin suurissa oppilaitoksissa. Keskeistä on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua oman osaamisen ja taitotasonsa mukaisesti. Poikkeusoloissa oppilaitoksissa on myös haettu uusia tapoja liikuntaan, kuten etäneuvontaa.

Liikkuva opiskelu -palkinto 2019 myönnettiin Lappia-ammattiopistolle

Vuosittain myönnettävän valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon 2019 sai useassa toimipisteessä Lapissa toimivan ammattiopisto Lappian hanke. Lappia on huomioinut opiskelijoiden liikunnan pitkän aikavälin tavoitteena, jotta opiskelijat jatkaisivat liikkumista vielä opiskelujen päätyttyäkin.


Myönnetyt Liikkuva opiskelu -avustukset alueittain

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 720 000 euroa 48 hankkeelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 190 000 euroa 20 hankkeelle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 86 600 euroa kahdeksalle hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 170 000 euroa 15 hankkeelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 400 000 euroa 45 hankkeelle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 200 000 euroa 11 hankkeelle.

Tarkemmat tiedot avustuksia saaneista hankkeista ja myönnetyistä summista löytyvät aviavustukset.fi-sivuston visualisoinneista.

 

Aluehallintoviraston avustukset liikuntaan

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina nuorisotyöhön, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.
 

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537
Itä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 025 017 396
Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

 

 


Päivitetty