Tillstånds-Informationstjänst

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du vatten- och miljötillståndsärenden som handläggs hos regionförvaltningsverket och beslut som meddelats samt ansökningar som har delgetts och som man kan ge utlåtanden och synpunkter på.

Tillstånds- och informationstjänsten innehåller:

  • vatten- och miljötillståndsärenden som handläggs vid regionförvaltningsverket
  • delgivna vatten- och miljötillståndsärenden och deras kungörelsehandlingar
  • för de ärenden som ska kungöras sparas i tjänsten fr.o.m. 1.1.2015 kungörelserna om ansökningar, sammandragen av ansökningarna och de offentliga ansökningshandlingar som vi fått i elektronisk form
  • beslut och beslutshandlingar i vatten- och miljötillståndsärenden; fr.o.m. 19.6.2014
  • enskilda tillståndsansökningars ansökningsuppgifter samt utlåtanden och synpunkter

 Länken till Tillstånds-Informationtjänsten ->


Kundservicen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen för miljöfrågor per telefon, e-post eller i chatten:

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid regionförvaltningsverken och NTM-centralerna och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.

Uppdaterad