› Tillbaka till den grafiska version

Offentliga delgivningar

23.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 oktober 2020 i ärendet LSSAVI/14593/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 november 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid adressen Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 oktober 2020. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna


22.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 22.10.2020 i ärendet LSAVI/9786/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 22.10.2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler | Besvärsanvisning Kommunerna

22.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 22.10.2020 i ärendet LSAVI/9787/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 22.10.2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler | Besvärsanvisning Kommunerna

22.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 oktober 2020 i ärendet ESAVI/29984/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 21 november 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 oktober 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

22.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 oktober 2020 i ärendet ESAVI/29985/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 21 november 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i  Södra Karelens, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 oktober 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

15.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 15 oktober 2020 i ärendet ESAVI/29244/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 november 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Esbo, Helsingfors och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 15 oktober 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning

 

9.10.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 9 oktober 2020 i ärendet LSSAVI/13954/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 9 november 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 9 oktober 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


30.9.2020

MEDDELANDE: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat Suomen KT Kustannus Oy ett beslut i ärendet ESAVI/20051/2018

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat Suomen KT Kustannus Oy (2786077-2, fd. HIMO Finland Oy) ett tillsynsbeslut (ESAVI/20051/2018) som rör indrivningsverksamhet. Beslutet har inte kunnat delges parten bevisligen på något annat sätt.

Hela beslutet finns framlagt till och med 7.11.2020  under tjänstetid hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet kan också begäras från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 30.9.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.22.9.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 september 2020 i ärendet ESAVI/25659/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 oktober 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 september 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

22.9.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 22 september 2020 i ärendet LSAVI/8497/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 oktober 2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 september 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

22.9.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 22 september 2020 i ärendet LSSAVI/12555/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 oktober 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 september 2020. Delfåendet av det aktuella beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter datumet ovan då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

Uppdaterad