Offentliga delgivningar

 

 

1.7.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 1.7.2020 i ärendet ESAVI/17851/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 1.8.2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.7.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

1.7.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 1.7.2020 i ärendet LSAVI/5918/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 1.8.2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.7.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

1.7.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 1.7.2020 i ärendet  LSSAVI/8823/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 1.8.2020 hos Regionförvaltningsverket i  Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.7.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

 


24.6.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND (Sydvästra Finland)

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 14.5.2020 meddelat ett beslut enligt alkohollagen (1102/2017) i ärendet AVI/810 99 2019 170. Beslutet gäller Pelron Oy (FO-nummer 2385431-6).

Beslutet finns till påseende för den som är part till och med 31.7.2020 vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsställe i Åbo, adress Självständighetsplan 2, Åbo.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.6.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades. Beslutet får överklagas genom att anföra besvär hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.


16.6.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 16.6.2020 i ärendet ESAVI/17140/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 15.7.2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

16.6.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 16.6.2020 i ärendet LSAVI/5660/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 15.7.2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

16.6.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 16.6.2020 i ärendet  LSSAVI/8489/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med 15.7.2020 hos Regionförvaltningsverket i  Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

Uppdaterad