› Tillbaka till den grafiska version

Bolags- och föreningsärenden

Regionförvaltningsverket kan i de fall som föreskrivs i lag ge handräckning i följande ärenden:

  • Berättigandet av sökanden att sammankalla till stämma eller möte
  • Förordnandet av verksamhetsgranskare för en sammanslutning
  • Särskild granskning

Avgiften betalas av den sökande.

År 2018-2020 avgiften är:

  • Berättigandet av sökanden att sammankalla till stämma eller möte, 250 euro
  • Förordnandet av verksamhetsgranskare för en sammanslutning, 250 euro
  • Särskild granskning, 355 euro.
     

Sökande av ändring

Regionförvaltningsverkets beslut i associationsrättsliga ärenden får överklagas hos förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolens beslut får vidare överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär gällande regionförvaltningsverkets beslut ska vara den i besvärsanvisningen angivna förvaltningsdomstolen tillhanda inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta