› Tillbaka till den grafiska version

Bolags- och föreningsärenden

Regionförvaltningsverket kan i de fall som föreskrivs i lag ge handräckning i följande ärenden:

  • Berättigandet av sökanden att sammankalla till stämma eller möte
  • Förordnandet av verksamhetsgranskare för en sammanslutning
  • Särskild granskning

Avgiften betalas av den sökande.

År 2018-2020 avgiften är:

  • Berättigandet av sökanden att sammankalla till stämma eller möte, 250 euro
  • Förordnandet av verksamhetsgranskare för en sammanslutning, 250 euro
  • Särskild granskning, 355 euro.
     

Sökande av ändring

Regionförvaltningsverkets beslut i associationsrättsliga ärenden får överklagas hos förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolens beslut får vidare överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär gällande regionförvaltningsverkets beslut ska vara den i besvärsanvisningen angivna förvaltningsdomstolen tillhanda inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Uppdaterad