Anhängiga vattenhushållningsärenden

Webbtjänsten innehåller inte information om ersättnings- och förvaltningstvångsärenden som är under behandling. Man kan fråga om dem hos registraturerna vid regionförvaltningsverken.

RFV i Södra Finland sköter också ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland tillståndärenden i Lappland.

Anhängiga vattenhushållningsärenden hittas i Tillstånds-Informationstjänsten.

Länken till  Tillstånds-Informationtjänsten ->

 

Uppdaterad