Omprövningsbegäran

Regionförvaltningsverket är besvärsmyndighet i de ärenden som separat föreskrivs i lag.

Man kan begära omprövning hos regionförvaltningsverket i vissa ärenden som gäller undervisningsväsendet. Regionförvaltningsverket avgör även omprövningsbegäran om bedömningar i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Dessutom avgör regionförvaltningsverket begäran om omprövning i ärenden som gäller specialomsorgsprogram enligt specialomsorgslagen.

I nämnda ärenden kan regionförvaltningsverket till följd av omprövning upphäva eller ändra en lägre myndighets beslut om det är lagstridigt.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

genvägar

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta