Omprövningsbegäran

Regionförvaltningsverket är besvärsmyndighet i de ärenden som separat föreskrivs i lag.

Man kan begära omprövning hos regionförvaltningsverket i vissa ärenden som gäller undervisningsväsendet. Regionförvaltningsverket avgör även omprövningsbegäran om bedömningar i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Dessutom avgör regionförvaltningsverket begäran om omprövning i ärenden som gäller specialomsorgsprogram enligt specialomsorgslagen.

I nämnda ärenden kan regionförvaltningsverket till följd av omprövning upphäva eller ändra en lägre myndighets beslut om det är lagstridigt.

Uppdaterad

genvägar