Nyheter och nyhetsbrev 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2020. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

 

Nyheter och nyhetsbrev 2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordinerade avlivning av över hundra djur som olagligt förts in i landet i fjol

Södra Finland

Olaglig import av sällskapsdjur lönar sig inte. På grund av oklarheter i samband med importer och bristen på officiella karantänlokaler har regionförvaltningsverket, Livsmedelsverket, polisen och Tullen varit tvungna att ordinera avlivning av olagligt importerade djur.

I fjol avslöjades sammanlagt 75 fall inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland dit djur olagligt hade förts in i landet. Av dessa uppdagades 39 vid intensivövervakningar i hamnar och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Under övervakningarna påträffades sammanlagt 164 djur som importerats olagligt. Av dessa blev 118 ordinerade avlivning.

Den största delen av djuren som olagligt förts in i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område och som uppdagats vid övervakningen, över hundra individer, var fåglar. Även fåglar måste ha en identifieringsmärkning, en fotring, som gör det möjligt att koppla importpappren till fågeln i fråga. Med undantag av en tvingades alla olagligt importerade fåglar avlivas. I övervakningen avslöjades 58 olagligt importerade hundar, varav 16 avlivades. En katt avlivades.

Olagligt importerade djur kan i praktiken ordineras avlivning eller skickas tillbaka till ursprungslandet

Medan utredningen av bristerna i importdokumenten pågår för ett djur som importerats från EU-området, kan djuret placeras i omedelbar isolering för högst tre veckor. Djur som importerats olagligt kan enligt lagen, på basis av en bedömning av sjukdomsrisken, ordineras antingen karantän, återbördas till ursprungslandet eller avlivas, berättar länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

"I Finland finns det dock ingen officiell karantänlokal, som har mycket strängare kriterier än en kortvarig isolering. Om ägaren inte inom utsatt tid kan komplettera bristerna i dokumenteringen för ett djur som olagligen förts in i landet, medan djuret är isolerat, kan avlivning beordras. Om risken för sjukdom är stor eller uppenbar fattas beslutet om avlivning snabbt ", klargör Haikka.

Det är också möjligt att återbörda djuret om sjukdomsrisken inte är stor och myndigheterna i ursprungslandet ger djuret i fråga tillstånd att återvända. I fjol kunde endast två hundar av de djur som olagligt importerades till området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland återbördas – de avvisades genast från hamnområdet tillbaka till Estland.

Om djurets bakgrund inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt och det är omöjligt att bedöma sjukdomsrisken, kan myndigheterna bli tvungna att ordinera avlivning.

"Genom lagstiftningen om import av djur, till exempel i fråga om hundar, strävar man efter att förhindra att livsfarliga sjukdomar, såsom rabies och ekinokockos, sprids till Finland", berättar Haikka.

Vid köp av importhund: be säljaren om ett TRACES-hälsointyg

En veterinär i ursprungslandet utfärdar ett TRACES-hälsointyg 48 timmar innan djuret ska förflyttas. Köparen av ett importerat sällskapsdjur ska be säljaren om detta intyg utöver de övriga handlingarna. En importör som säljer hundar olagligt har sällan ett TRACES-intyg.

Djur som importerats olagligt utan TRACES-intyg granskas och köparen svarar för alla kostnader och påföljder. Granskningsavgiften är 150 euro. Avgiften har överraskat många som skaffat sig ett olagligen infört sällskapsdjur. I praktiken kan man försöka återfå de förlorade pengarna från smugglaren via domstol.

Det lönar sig alltid att göra betalningen av valpen till ett bankkonto. Om djuret har importerats från EU-området ska köparen kräva ett TRACES-intyg samt kontrollera djurets uppgifter och vilka vaccinationer som anges i djurpasset.

Mera information om kraven på import och export av sällskapsdjur finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Titta på hunden två gånger innan du köper den

Finländarna köper fortfarande hundvalpar av smugglare och valpfabriker. Den som oansvarigt skaffar en hund stöder brottslig verksamhet och verksamhet som orsakar djuren lidande.

"Det säkraste sättet att undvika olaglig verksamhet med sällskapsdjur är att besöka hunden två gånger före köpbeslutet med några veckors mellanrum", berättar Sari Haikka.

Valpfabriker och smugglare kan inte bedriva en försäljningsverksamhet, där man måste vänta på köparen i veckotal, öppet visa uppfödningsförhållandena och stöda köparen i uppfostringen av valpen också i fortsättningen.

Läs mer om hur man undviker valpfabrikanter i regionförvaltningsverkets blogg (på finska)

Mer information:

Länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@avi.fi

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Importkrav på sällskapsdjur
Illegal införsel av djur

TRACES-intyg

På andra webbplatser:

https://www.poliisi.fi/om_polisen/meddelande/1/0/det_ar_varje_manniskas_ansvar_att_ta_hand_om_djurens_valbefinnande_polisen_undersoker_djurrelaterade_brott_med_hjalp_av_tips_och_myndighetssamarbete_88096

https://www.vero.fi/sv/grå-ekonomi-brottslighet/

 


Uppdaterad