Nyheter och nyhetsbrev 2014

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuodne 2014 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Alternativ Ta bort Nyheter och nyhetsbrev 2014

Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen upphävs

Klientsamarbete inom rehabiliteringen behövs också i fortsättningen, även om lagen om klientsamarbetet upphävs. Andra lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, den nya socialvårdslagen och Folkpensionsanstaltens rehabiliteringslag förpliktar att också i fortsättningen styra klienter till de tjänster som klienterna behöver.

Idag sker klientsamarbetet i form av nätverk så att aktörerna som ansvarar för klientens rehabiliteringstjänster arbetar tillsammans. De multiprofessionella rehabiliteringstjänster som klienten behöver ska ordnas tillsammans med klienten så snabbt och smidigt som möjligt.

En central klientgrupp i rehabiliteringens klientsamarbete har varit de långtidsarbetslösa. I fortsättningen skulle man komma överens om bedömningsbehovet och samordnandet av tjänster för dessa klienter vid sektorövergripande samserviceställen som främjar sysselsättningen. Så kan bedömningen av rehabiliteringsbehovet samt arbets- och funktionsförmågan och rehabiliterande åtgärder utifrån dessa påbörjas så tidigt som möjligt. Vid verksamhetsställena för samtjänsterna ansvarar arbets- och näringsbyråerna, Folkpensionsanstalten och kommunen för samarbetet. En lag om ärendet behandlas som bäst i riksdagen.

Styrningen av rehabiliteringen på riksplanet och samordnandet av samarbetet mellan de olika aktörerna är en del av de framtida strukturreformerna. Vid social- och hälsovårdsministeriet utarbetas som bäst en sektorövergripande rehabiliteringsutredning där rehabiliteringssystemets funktionsduglighet bedöms.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att de lagar som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen. De träder i kraft den 1 januari 2015.

 

Mer uppgifter

Ordnande av rehabiliteringstjänster

Beredning av strukturreformen


Uppdaterad