Nyheter och nyhetsbrev 2013

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

 

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Ändringar i årsskiftet vid regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverkens uppgifter och organisation genomgår vissa förändringar vid årsskiftet.

Uppgifterna inom biblioteks-, motions- och ungdomsväsendet som tidigare skötts av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt personalen som skött dem övergår från och med den 1 januari 2014 till regionförvaltningsverken. Vid varje regionförvaltningsverk inrättas ett nytt ansvarsområde – undervisnings- och kulturväsendet – som sköter de från NTM-centralerna överförda uppgifterna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, liksom även de uppgifter i anslutning till undervisnings- och det övriga bildningsväsendet samt barndagvårdsuppgifterna som redan i dagsläget sköts av regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet läggs samtidigt ner. Omorganiseringen av polisens uppgifter anknyter till det tredje skedet av polisens förvaltningsstrukturreform. Regionförvaltningsverkens samordningsuppgifter i fråga om den regionala beredskapen och beredskapsplaneringen samt främjandet av region- och lokalförvaltningens säkerhetsplanering sköts i framtiden i samarbete med de lokala polisstationerna.

Behandlingen av dispensärenden som avses i lagen om detaljhandeln och frisersalongers öppettider koncentreras på rikstäckande plan till regionförvaltningsverket i Lappland.

Mer information:


Uppdaterad