Arbetsgrupp

Regionförvaltningsverket (RFV) har utnämnt en arbetsgrupp för den inre säkerheten, vars uppgift är:

  • att bereda och verkställa den regionala verkställighetsplanen för programmet för den inre säkerheten
  • att utveckla och koordinera samarbetet mellan RFV och närings-, trafik- och miljöcentralerna i frågor som gäller den inre säkerheten och säkerhetsplaneringen
  • att stöda och främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet
  • att främja samarbetet mellan regionförvaltningsverken i olika regioner, bl.a. i syfte att utveckla och tillämpa god praxis för den inre säkerheten.
Uppdaterad