Tillstånd

Regionförvaltningsverken (RFV) behandlar tillstånd om grundande av skytteförening.

Befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum kan anhållas av den myndighet som beviljar bygglov.

Uppdaterad