› Tillbaka till den grafiska version

Förordnande av verksamhetsgranskare

Enligt lagen om bostadsaktiebolag, lagen om bostadsrättsföreningar, lagen om andelslag och föreningslagen måste en sammanslutning i de situationer som föreskrivs i lagen ha en verksamhetsgranskare som valts vid sammanslutningens stämma. Om en sammanslutning inte har en verksamhetsgranskare kan vem som helst lämna in en anmälan till regionförvaltningsverket om förordnande av verksamhetsgranskare. Behandlingen av anmälan är avgiftsfri.

Enligt lagen om bostadsaktiebolag, lagen om bostadsrättsföreningar och lagen om andelslag har den lagstadgade kvalificerade minoriteten av aktieägarna eller medlemmarna rätt att kräva att en verksamhetsgranskare väljs. Kravet ska framställas på sammanslutningens stämma. Om en verksamhetsgranskare inte har valts kan en aktieägare eller medlem inom en månad från stämman göra en ansökan om att regionförvaltningsverket ska förordna en verksamhetsgranskare. För handläggningen av ansökan uppbärs en prestationsavgift av sökanden.

Från och med 1.1.2016 behandlar Patent- och registerstyrelsen ärenden som rör förordnande av revisor.

 

Kontaktuppgifterna till Patent- och registerstyrelsen finns på adressen

(https://www.prh.fi/sv/index.html).

Uppdaterad