Pressmeddelanden 2018

Utvecklingsbidrag för grundskolor inom programmet Skolan i rörelse läsåret 2018–2019

Utvecklingsbidrag för grundskolor inom programmet Skolan i rörelse läsåret 2018–2019 kan nu sökas. Syftet med bidragen är att gynna en motionsinriktad verksamhetskultur i grundskolan. Läsåret 2018–2019 beviljas bidragen för att genomföra åtgärden "Vi rör på oss en timme per dag genom att utvidga Skolan i rörelse-projektet och göra det nationellt", som ingår i regeringsprogrammets (2015) spetsprojekt "Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna/Den nya grundskolan".

Genom utvecklingsbidragen från programmet Skolan i rörelse får kommuner och utbildningsanordnare hjälp att genomföra programmets mål och åtgärder i grundskolorna. Målet med Skolan i rörelse är aktiva och trivsamma skoldagar och att varje grundskoleelev ska röra på sig minst en timme om dagen. Varje skola kan genomföra skoldagen i rörelse på sitt eget sätt. Fokus ligger på elevernas delaktighet, främjandet av inlärning samt mera motion och mindre sittande.

År 2018 ligger tyngdpunkten på koordineringen i kommunen. Till koordineringen och styrningen hör 1) en Skolan i rörelse-styrgrupp, 2) kommunens ansvarsperson eller ansvarspersoner för Skolan i rörelse och 3) en skolspecifik ansvarsperson eller ansvarsgrupp för Skolan i rörelse.

Utvecklingsbidraget kan ansökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till grundskolor. Understödet kan inte beviljas direkt till enskilda skolor.  

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst.

Ansökningstiden går ut 9.3.2018 kl. 16.15.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör Anne Taulu, tfn 0295 018 025

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Information om utvecklingsbidraget på Undervisnings- och kulturministeriets sidor


Uppdaterad

GENVÄGAR