Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Utvecklingsbidrag för grundskolor inom programmet Skolan i rörelse läsåret 2018–2019

Utvecklingsbidrag för grundskolor inom programmet Skolan i rörelse läsåret 2018–2019 kan nu sökas. Syftet med bidragen är att gynna en motionsinriktad verksamhetskultur i grundskolan. Läsåret 2018–2019 beviljas bidragen för att genomföra åtgärden "Vi rör på oss en timme per dag genom att utvidga Skolan i rörelse-projektet och göra det nationellt", som ingår i regeringsprogrammets (2015) spetsprojekt "Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna/Den nya grundskolan".

Genom utvecklingsbidragen från programmet Skolan i rörelse får kommuner och utbildningsanordnare hjälp att genomföra programmets mål och åtgärder i grundskolorna. Målet med Skolan i rörelse är aktiva och trivsamma skoldagar och att varje grundskoleelev ska röra på sig minst en timme om dagen. Varje skola kan genomföra skoldagen i rörelse på sitt eget sätt. Fokus ligger på elevernas delaktighet, främjandet av inlärning samt mera motion och mindre sittande.

År 2018 ligger tyngdpunkten på koordineringen i kommunen. Till koordineringen och styrningen hör 1) en Skolan i rörelse-styrgrupp, 2) kommunens ansvarsperson eller ansvarspersoner för Skolan i rörelse och 3) en skolspecifik ansvarsperson eller ansvarsgrupp för Skolan i rörelse.

Utvecklingsbidraget kan ansökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till grundskolor. Understödet kan inte beviljas direkt till enskilda skolor.  

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst.

Ansökningstiden går ut 9.3.2018 kl. 16.15.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör Anne Taulu, tfn 0295 018 025

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Information om utvecklingsbidraget på Undervisnings- och kulturministeriets sidor


Uppdaterad