Pressmeddelanden 2017

Ansökningar om understöd från regionförvaltningsverken lämnas in elektroniskt från och med i höst

Inom undervisnings- och kulturväsendet beviljar regionförvaltningsverken årligen många olika understöd för utveckling och stödjande av olika typer av verksamhet. Fram till nu har ansökningar om understöd i regel lämnats in på pappers- eller pdf-blanketter. Denna höst övergår regionförvaltningsverken till elektroniska blanketter. Under ansökningstiden finns blanktterna på adressen:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

Sökandena loggar in i det nya systemet med sina egna inloggningsuppgifter (t.ex. nätbankskoder eller mobilcertifikat) och fyller i ansökan elektroniskt. När ansökan är färdig och har skicktas in registreras den omedelbart som anländ. Någon separat ansökan i pappersformat eller per e-post behövs inte.

Regionförvaltningsverket skickar också eventuella begäran om kompletteringar och besluten via det nya systemet. Efter att projekten har slutförts lämnas också redovisningarna och rapporterna in i systemet.

Redovisningar och rapporter som gäller tidigare beviljade understöd skickas fortfarande precis som tidigare till regionförvaltningsverkens registratorskontor.

Utbildning och anvisningar om hur det nya systemet används ordnas enligt följande:
22.9 kl. 9-10
27.9 kl. 13-14
2.10 kl. 13-14 (på svenska)

Utbildningarna hålls som ett webinarium via Adobe Connect på adressen:
https://avi.adobeconnect.com/esavi/
Utbildningarna bandas och kan ses senare.

Dessutom ordnas regionala utbildningar och utbildningar som gäller olika understödshelheter.


Ytterligare information:
Projektledare Antti Seppänen, tfn 0295 016 354
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad

GENVÄGAR