Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjudna till slutet av maj

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna till slutet av maj. Beslut är ännu inte fattade gällande sommaren.

Regionförvaltningsverken har den 8 maj 2020 meddelat förlängningsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar och enligt dem är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster både inomhus och utomhus med mer än 10 personer fortsättningsvis förbjudna. Besluten är i kraft under perioden 14.5 - 31.5.2020.

Besluten har delgivits genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Besluten gällande sommaren ännu inte fattade

Beslut om sommarens evenemang fattas inte i nu. Social- och hälsovårdsministeriet ger regionförvaltningsverket styrbrev angående sommaren senare varefter regionförvaltningsverken bereder sina beslut.

Sommarens evenemang har ett brett spektrum, evenemang och aktiviteter finns från nöjesparker till olika läger och tävlingar. Det finns mycket som behöver utredas gällande de nya besluten och många synvinklar som ska beaktas. Därför måste besluten beredas på ett omsorgsfullt sätt.

Regionförvaltningsverken kan för nuvarande inte besvara frågor gällande enskilda sommarevenemang eftersom det tillsvidare inte finns exaktare anvisningar och kriterier. Besluten som gäller sommaren bereds inom maj månad och därefter informerar vi om dem.

Vi lägger upp nya svar på vanliga frågor på våra webbsidor an efter som vi får nya anvisningar.

Mer information:

  • Vanliga frågor – COVID-19 (rfv.fi):
    svar på frågor om våra beslut och hur de tillämpas i olika fall.
  • Frågor som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som är förbjudna till slutet av maj:
    telefon 0295 016 666, e-post : koronainfo@avi.fi

Uppdaterad