Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Arbetarskyddsmyndigheten intensifierar övervakningen av anställningsvillkoren för utländska säsongsarbetare

Ansvarsområdet för arbetarskyddet

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar intensifierat anställningsvillkoren för säsongsarbetare under den kommande sommaren. Genom övervakningen förebygger man grå ekonomi och diskriminering i arbetet samt säkerställer att konkurrensen är rättvis för arbetsgivare som sköter sina lagstadgade förpliktelser korrekt.

Vid inspektioner tidigare år har det kommit fram oklarheter i lönerna för utländsk säsongsarbetskraft: "Exempelvis inom växtodling gavs vid var fjärde inspektion en förpliktelse till arbetsgivaren om att lönen för en utländsk arbetstagare inte är i enlighet med det allmänt bindande kollektivavtalet", berättar arbetarskyddsinspektör Merja Laakkonen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. "Dessutom kunde lönen inte kontrolleras på ett tillförlitligt sätt i alla fall på grund av brister i arbetstidsbokföringen."

Vid inspektionerna utreder man vid behov om arbetstagarens arbetserfarenhet, yrkeskompetens och arbetsuppgifter har beaktats korrekt när lönen fastställts. Exempelvis enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringar måste det finnas ett system på arbetsplatsen som definierar tillägg för yrkeskompetens och grunderna för detta måste redogöras för alla arbetstagare.

Tillsynen utgår från att arbetstagare som har arbetat på gårdarna i flera år, kan sitt jobb och sköter introduktionen för nya arbetstagare, inte kan betalas lägsta möjliga lön: "Om arbetstagaren har erfarenhet och yrkeskompetens som företaget använder, bör detta synas i den personliga lönedelen. Situationen kan uppfylla rekvisitet för diskriminering i arbetet om tillägg för yrkeskompetens inte betalas på grund av att arbetstagaren är utlänning", preciserar Merja Laakkonen.

Vid inspektionerna övervakas också att arbetsgivaren har försäkrat sig om att den utländske personen som anställs, har rätt att arbeta. Medborgare i ett EU/EES-land har obegränsad rätt att arbeta i Finland. Arbetstagare som inte är medborgare i ett EU/EES-land, behöver i allmänhet ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.

Enligt speciallagen som gäller vid undantagsförhållanden, kan tredjelandsmedborgare som befinner sig i Finland med uppehållstillstånd eller med tillstånd enligt säsongsanställningslagen, byta arbetsgivare och branch för att arbeta i uppgifter som är viktiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. Undantagsbestämmelsen gäller 9.4–31.10.2020.

Ytterligare information:
Inspektör Katariina Nysund, tfn 029 501 8704, förnamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Inspektör Merja Laakkonen, tfn 029 501 6976, förnamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Östra Finland


Uppdaterad