Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Förtroende för egna färdigheter - 16 miljoner euro till ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöd som beviljas för verkstadsverksamhet för unga. Verkstadsverksamheten har en positiv inverkan på de ungas livskompetens, känsla av delaktighet och självförtroende.

Regionförvaltningsverken har i år beviljat drygt 16 miljoner euro i statsunderstöd till 227 aktörer som ordnar verkstadsverksamhet för unga. Med understöden stöds verksamheten i ungdomsverkstäder, vars syfte är att hjälpa den unga att hitta en väg till utbildning, arbete eller annan service som den unga behöver. Under verkstadsträningen kan unga skaffa sig färdigheter som är viktiga med tanke på deras framtid och öva olika arbetsuppgifter tillsammans med andra unga.

Verkstadsverksamheten för unga är effektiv

Verkstadsverksamhetens effekter mäts med Sovari, som är ett verktyg för mätning av social förstärkning. Enligt resultaten för 2019 har 92 procent av de som deltar i verkstäder för unga upplevt en social förstärkning under verkstadsperioden. Sex av tio av dem som får coachning har upplevt ett klart framsteg i sin livssituation. De positiva förändringarna gäller för de flesta deltagarna inom många livsområden: skötsel av vardagliga ärenden, livskompetens och mål samt studie- och arbetslivsfärdigheter.

Största delen av deltagarna bedömer i Sovari också att deras sociala färdigheter och självkännedom har stärkts under verkstadsperioden. Verkstadsperioden har enligt de ungas egna bedömningar förbättrat deras dygnsrytm och ork, stärkt förtroendet för de egna färdigheterna och förmågan att arbeta med andra människor samt förtydligat planerna på att avancera i livet:

"Jag fick tag i det normala livet och en normal rytm, jag blev inte längre sängliggande hemma. Yrkesvals- och utbildningsplanerna har förtydligats, jag har en klar plan och ett tydligt mål för fortsättningen. Bättre arbetsförmåga och livskompetens. Stämningen är mycket bättre, kul att igen på länge ha ett normalt liv."

Resultaten för verkstäderna i Sovari 2019 baserar sig på svar av 5 216 personer som deltog i coachningen i 164 verkstäder under perioden 1.9.2018–31.12.2019. Sovari-mätaren upprätthålls av Nationella verkstadsföreningen (TPY). Upprätthållandet av Sovari och informationsproduktionen stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

På After Eight får man vara den man är

Musikcafé After Eight i Jakobstad är en av de verkstäder som fått statsunderstöd från regionförvaltningsverket. After Eights ledare Ia Wingren och Johanna Forsman berättar att det bästa med After Eight är helheten. Verkstaden är en bra blandning av allt det som en ung person behöver. I verkstaden kan man arbeta med bl.a. grafisk design, keramik, trädgårds- eller restaurangsysslor. Den unga personen behöver inte ha färdigt kunnande, utan allt börjar från grunderna. Målen görs tillräckligt krävande för att deltagarna ska klara dem men samtidigt få uppleva en känsla av framgång.

Ia och Johanna berättar att de unga drar nytta av verkstadsverksamheten på många sätt:

"Många unga har ångest eller dåligt självförtroende när de kommer till verkstaden. Många har varit hemma länge och vet inte nödvändigtvis vart de är på väg eller vad de vill. På verkstaden för unga känner de unga för första gången på en lång tid att de är delaktiga i något. På After Eight får man vara den man är."

Beviljade understöd enligt region

Bakom länkarna ser du de understöd som regionförvaltningsverken beviljat inom sina regioner:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Understöd beviljades för 4 800 000 euro till 55 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Understöd beviljades för 1 753 829 euro till 26 arrangörer.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Understöd beviljades för 1 000 000 euro till 18 arrangörer.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Understöd beviljades för 2 293 000 euro till 34 arrangörer.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Understöd beviljades för 4 387 000 euro till 69 arrangörer.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Understöd beviljades för 1 953 000 euro till 25 arrangörer.

Totalt beviljades i bidrag 16 186 829 euro till 227 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverkets understöd för ungas verksamhet

Med hjälp av de understöd för ungdomsverkstäder som delas ut årligen ordnas och upprätthålls verkstadsverksamheten för unga i kommunerna. Med regionförvaltningsverkets statsunderstöd stöds utöver verkstäder även uppsökande ungdomsarbete, utveckling av ungdomsområdet samt barns och ungas fritidsverksamhet på lokal nivå.

Regionförvaltningsverket beviljar årligen sammanlagt över 50 miljoner euro i statsunderstöd för barns och ungas verksamhet, bibliotek och idrottsprojekt. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om regionförvaltningsverkets understöd för undervisnings- och kulturväsendet. Se också webbplatsens understödsvisualisering.

Koordinatorer i verkstadsverksamheten för unga

Verkstadsverksamheten för unga samordnas av ALU-koordinatorerna. Koordinatorerna har till uppgift att utveckla och främja verkstadsverksamheten för unga i regionen. Kontaktuppgifterna till alla koordinatorer finns på webbplatsen för Verkstädernas regionala nätverk (tpy.fi).

Mer information:

RFV i Södra Finland: 
Planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446
Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265
Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555

RFV i Östra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet Laura Oksanen, tfn 0295 016 150

RFV i Sydvästra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 029 501 8827

RFV i Västra och Inre Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

RFV i Norra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

RFV i Lappland:
Överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Kontaktperson, PAR-systemet (PAR-systemet är ett Excel-baserat kund- och statistiksystem som skräddarsytts för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete.)
Planerare Tuulikki Nieminen

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad