Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Betesgång och utevistelse ökar nötboskapens välbefinnande - betessäsongen började den 1 maj

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har påmint mjölkproducenterna i sitt område om nyttan med betesgång och utevistelse. Mjölkproducenterna fick brevet med mejeriets mjölkbil. 

Nötkreatur är ett betande flockdjur. När de rör sig fritt kan de bäst tillfredsställa sina fysiologiska behov och beteendebehov. Betesgång och utevistelse främjar djurens hälsa och välbefinnande och de insjuknar mindre. Klövarna hålls i skick och kalvningen lyckas bättre.

Betesgången och utevistelsen lyckas bäst om:

  • Stängslen och rutterna är trygga och i gott skick.
  • Korna gradvis vänjer sig vid utfodringen som de får under betessäsongen.
  • Djuren har tillgång till rikligt med gott dricksvatten.
  • Djuren har väderskydd eller vid behov tas i skydd för väder och vind.
  • Om djuren inte är vana vid att gå på bete och/eller vara ute är det bäst att börja från sinkor och unga djur, det vill säga kor som ska kalva inom den närmaste tiden.

Betesgång ska ordnas enligt lagen

Nötkreatur ska ordnas möjlighet att gå på bete under sommarsäsongen. Mjölkkor samt kvigor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna, ska under minst 60 dagar släppas på bete eller i rastningsgård under en period som börjar den 1 maj och slutar den 30 september. Det bestämmer statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010).

Regionförvaltningsverket styr och övervakar djurens hälsa och välbefinnande. Det styr kommunernas djurskyddstillsyn samt styr och övervakar bekämpningen av djursjukdomar i verksamhetsområdet. Regionförvaltningsverket är dessutom behörig myndighet i några djurärenden som gäller tillstånd, anmälan och registrering.

Les mer om regionförvaltningsverkets uppgifter som rör djurens hälsa och välbefinnande på våra webbsidor www.rfv.fi.

Mer information:
tfn 0295 018 450 (växeln)
Mellersta Finland: länsveterinär Kirsi Henttu
Birkaland: länsveterinär Hanna Kukkola, Kirsi Henttu
Österbotten: länsveterinär Anna Jeshoi
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad