Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Morsdagsmedalj till 36 mammor

På morsdagen år 2020 får 36 mammor en morsdagsmedalj för sitt värdefulla arbete för barn och familjer. Republikens president belönar liksom tidigare år mammor som har utmärkt sig som fostrare med en medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden, men medaljerna överlåts vid en senare meddelad tidpunkt. Mammorna som får en medalj meddelas personligen om medaljen.

Den nationella morsdagsfesten ordnas inte på morsdagen den 10 maj i år på grund av undantagsförhållandena som råder på grund av coronaviruset. Regeringen har förbjudit sammankomster med över 10 personer och en stor del av de belönade mammorna hör till riskgruppen.

I år får följande mammor medalj:

Åland

Zetterman, Desirée Maria Elisabeth, familjemor, Sund

Södra Finland

Dammert-Merivirta, Carmela, familjemor, Helsingfors
Fihlman, Pirkko Anneli, familjemor, Helsingfors
Hautala, Taina Hannele, familjemor, Vanda
Järvinen Kaisa Inkeri, familjemor, Rautjärvi
Kauhajärvi, Elli Elvi, familjemor, Heinola
Kautto, Mirja Tellervo, familjemor, Lahtis
Laakkio, Mirva Marita, familjemor, Askola
Lehtikangas, Maija Liisa, familjemor, Raseborg
Lemmetty, Pia Kaarina, familjemor, Helsingfors
Lokki, Riitta Maija, familjemor, Helsingfors
Odé, Anita Marjaana, familjemor, Helsingfors
Pakkanen Annikki Eila, familjemor, Kotka
Salmi, Sari Maritta, familjemor, Orimattila

Östra Finland

Grönfors, Irja Annikki, familjemor, Kiuruvesi
Havukainen, Aili Inkeri, familjemor, Heinävesi
Päivänurmi, Pirkko Anneli, familjemor, Joensuu
Runonen, Raija Tuulikki, familjemor, Sulkava

Lappland

Niemi, Sisko Anita, familjemor, Sodankylä

Palokangas, Aino Kaarina, familjemor, Enare
Varonen, Leena Maria, familjemor, Keminmaa
 

Sydvästra Finland
Isoviita, Marja-Liisa Matilda, familjemor, Kankaanpää
Korvala, Sari Helena, familjemor, Kankaanpää
Pärssinen, Tuula Anneli, familjemor, Pargas
Taatila, Sointu Suoma Mirjami, familjemor, Loimaa
Valkama, Aini Marjatta, familjemor, Honkajoki

Västra och Inre Finland

Arola-Lamminmäki, Liisa Aulikki, familjemor, Keuru
Hirvonen, Kirsti Hellevi, familjemor, Etseri
Intonen, Tarja Marjatta, familjemor, Sastamala
Kirvesmäki, Raija Orvokki, familjemor, Alavo
Koli, Maija-Liisa, familjemor, Kuhmois
Malkamäki Pirjo, familjemor, Ylöjärvi
Pettersson-Fernholm, Natascha, familjemor, Kaskö
Toppari, Marjo Anneli, familjemor, Tammerfors

Norra Finland

Impola, Anja Tuulikki, familjemor, Pyhäjoki
Perätalo, Ritva Liisa, familjemor, Uleåborg

Bland årets medaljmottagare finns storfamiljsmammor, ensamförsörjare, foster-, adoptiv- och stödföräldrar samt mammor till barn med särskilda behov. De deltar dessutom aktivt i samhälls- och frivilligverksamhet och arbetar därmed för barn och ungas väl också på ett bredare plan.

Grunder för beviljande av och ansökan om morsdagsmedalj

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt har tryggat omsorgen och omtanken om andra. 

Målsättningen är att personerna som premieras med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden och olika minoritetsgrupper. Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Antalet barn är ingen avgörande grund för att beviljas en morsdagsmedalj. Också adoptiv- och fostermammor kan premieras. Avsikten är inte att förläna morsdagsmedaljer till personer som är uppfostrare genom sitt yrke.

Då mottagarförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan vara initiativtagare till ansökan om medalj, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annat samfund.

Kandidatförslagen lämnas in till regionförvaltningsverken varje år i början av november. Regionförvaltningsverket skickar förslagen vidare för behandling till social- och hälsovårdsministeriet. Ministern framställer en del av förslagen till riddarordnarna.

Förslagen lämnas in på riddarordnarnas ordensförslagsblankett tillsammans med social- och hälsovårdsministeriets bilaga . Information om hur förslagen ska göras finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats under Morsdagsmedaljer

Riddarordnarnas kanslis meddelande om medaljmottagarna.
 

Mer information, social- och hälsovårdsministeriet:
Eija Paananen, eija.paananen@stm.fi


Mer information från det aktuella regionförvaltningsverket:

Södra Finland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210

Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Lappland (Lappland)
avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)
planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526

Norra Finland (Kainuu, Norra Österbotten)
planerare Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535
överinspektör Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad